Brief van gemeente schiet bij raadsleden in het verkeerde keelgat

NIEUW-VOSSEMEER – “Wij hebben geconstateerd, dat u illegaal, dus zonder onze toestemming, een strook gemeentegrond in bezit hebt genomen. …….”. Zo is de aanvang van een brief die diverse inwoners van Nieuw-Vossemeer hebben ontvangen. In de brief wordt aangegeven dat de betreffende inwoner binnen een viertal weken te horen krijgt over deze de grond kan huren of kopen.

Die brief schoot in het verkeerde keelgat bij de raadsleden Jeroen Weerdenburg (CDA) en Maurice Remery (Gewoon Lokaal!). “De inhoud van deze brief komt bij deze burgers als dreigend & intimiderend over. Met niet mis te verstane bewoordingen wordt aangegeven dat zij illegaal een strook grond van de gemeente in bezit zouden hebben. Of deze constatering waar is, is maar de vraag aangezien het archief vanuit het verleden vernietigd is en uit nader onderzoek dit nog maar zo dient te blijken. Daarnaast willen desbetreffende burgers best meewerken en in goed overleg tot een passende oplossing komen maar worden ze overrompeld door de toon van deze brief”, zo laten beide raadsleden het college van burgemeester en wethouders weten. Ze stellen dat hun partijen de brief ‘ten zeerste betreuren’ en vragen het college waarom de brief op deze wijze is opgesteld en of dit niet in eerste instantie wat prettiger had gekund. Ze wijzen erop dat de inwoners in alle redelijkheid tot een oplossing willen komen en stellen een individueel gesprek met hen voor.