‘Brede rietkragen in bermsloten A4 moeten terug’

STEENBERGEN – De landschappelijke inpassing van de A4 laat volgens burgerraadslid Jan Veraart van Gewoon Lokaal! ernstig te wensen over. Hij wijst er het college van B en W op dat in de bermsloten langs de snelweg het beloofde riet vrijwel overal ontbreekt. Ook maakt hij zich zorgen over de levensduur van de 365 bomen langs het tracé en dringt hij aan op het afsluiten van sluiproutes naar de A4.

Volgens Veraart is het mogelijk om vanuit de bocht van de Drielindekensweg een ‘zijweg’ naar de A4 te nemen. ‘Wilt u er bij Rijkswaterstaat op aandringen om illegale sluiproutes onmogelijk te maken?’, vraagt hij daarom aan burgemeester en wethouders.

Van het college wil hij ook graag weten hoe het met de gezondheidstoestand van de 365 essen langs de A4 is gesteld. Uit een alarmerend krantenbericht heeft Veraart namelijk opgemaakt dat 90% van alle essen in ons land de komende jaren ten prooi zal vallen aan een schimmelziekte. Hij vraagt zich derhalve af of de bomen langs de A4 kunnen blijven staan of vervangen moeten worden.

Volgens Veraart hebben omwonenden van de snelweg bij Rijkswaterstaat weliswaar al melding gemaakt van het feit dat het eerder geplante riet in de bermsloten is gemaaid of weggebaggerd, maar zijn herstelwerkzaamheden tot op heden uitgebleven. Het burgerraadslid vraagt B en W om zich bij RWS sterk te maken voor de terugkeer van de toegezegde vegetatie, over een totale lengte van 4,5 tot 5 kilometer en een breedte van 8 meter (4 meter aan weerszijden van de watergangen).