Brabantse Wal-dag mooi cadeau voor 450 jaar Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – Wethouder Petra Lepolder is in haar nopjes. De Stichting Werkgroep 450 Jaar Nieuw-Vossemeer ook. Op zondag 11 juni landt de Brabantse Waldag in het dorp van Merijntje Gijzen, precies in de week dat het kerkdorp haar 450-jarig bestaan viert. “Of het zo heeft moeten zijn,” aldus een enthousiaste wethouder.

Dat wil niet zeggen niet dat het zonder slag of stoot zover gekomen is. “Op zeker moment werd duidelijk dat de dag in 2017 naar de gemeente Steenbergen zou komen,” vertelt Jan Knuit van de organiserende stichting. “Toen wij daar lucht van kregen, zijn de raderen gaan draaien. We hadden op dat moment nog geen idee hoe het eruit zou moeten komen te zien, maar wisten wel dat het een schitterende manier zou zijn om het dorp mooi op de kaart te krijgen.”

Koppelen

Ongeveer gelijktijdig kreeg wethouder Lepolder vanuit de raad (op voordracht van raadslid Maurice Remery) de opdracht om te onderzoeken of beide evenementen aan elkaar gekoppeld konden worden.  

Hoewel de Brabantse Waldag meestal eind mei/begin juni gehouden wordt, bleek zelfs op dat gebied de wind mee te zitten.  Zondag 11 juni, in het eerste feestweekend, was de datum waar ook de streekorganisatie goed mee uit de voeten kon.

Leuk dorp

De editie 2017 krijgt als thema ‘Water’ mee en dat is volgens de wethouder welbesteed aan de gemeente Steenbergen. “Wij zijn van de drie Brabantse Wal-gemeenten degene bij wie het water het meest nadrukkelijker naar voren komt. In Nieuw-Vossemeer kiezen we voor een parcours langs de Rietkreek en het Vossenbos. Daar kun je kleinschalig het een en ander in en om het water doen. Het maakt het anderzijds makkelijk om de kern in te trekken waar op dat moment de braderie is. Ik hoop dat veel mensen Nieuw-Vossemeer bezoeken en erachter komen wat een leuk dorp het is. Mogelijk kan het een impuls zijn voor de leefbaarheid doordat bekend, bemind maakt. “

Mooi recept

De wethouder heeft er zin in, zoveel is duidelijk. “Ik vind het sowieso heel leuk dat de Brabantse Wal-dag in een ‘stedelijke’ omgeving is en niet alleen in de natuur. Met name in het prachtige decor van Nieuw-Vossemeer. Juist tijdens de braderie krijg je door de combinatie van kraampjes en de markante huisjes in het centrum zo’n mooie sfeer, daar word je als bezoeker gewoon blij van. Een gevoel dat men meeneemt en omarmt. Het lijkt mij een heel mooi recept voor de Brabantse Waldag.”

Vergaarbak

De Brabantse Wal-dag is ‘slechts’ een onderdeel van de feestweek die maar liefst acht dagen omvat. De Stichting Werkgroep 450 Jaar Nieuw-Vossemeer meldt met trots dat het programma voor die lange week al goedgevuld raakt. “Niet dat alles al in kannen en kruiken is, maar we weten wel dat er iedere dag activiteiten zijn,” kan de secretaris met trots melden. Deze worden niet alleen door de stichting georganiseerd. ”Dat was van begin af aan al niet de bedoeling. Wij zijn als het ware een vergaarbak voor alle initiatieven.” Daarnaast zet de groep zelf wel het een en ander op touw zoals bijvoorbeeld de zeskamp.

Financiën

Waar het nog wel aan ontbreekt zijn financiën. “Daar moeten we nog een heleboel energie op inzetten,” aldus Knuit. “We hebben een kleine subsidie gekregen van de gemeente maar die is bij lange na niet voldoende. We hopen dat eenieder die daartoe bereid en bij machte is, ons gaat helpen.”

Aanmelden kan reeds bij de secretaris. info@stichting450.nl of (0167) 502542