Bouwclubs vrezen huur loods niet te kunnen dragen

STEENBERGEN – Bouwclubs Vor Mekaor, Gebeiteld en PZN maken zich zorgen over de financiële consequenties van een eventuele verhuizing naar de bouwloods aan de Koperslagerij in Steenbergen. Dit hebben zij vorige week schriftelijk laten weten aan de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen die namens hen de organisatorische kant van de huisvesting voor rekening neemt. Anne-Marie van Gaans, voorzitter van deze stichting, heeft er vertrouwen in dat de geplande verhuisdatum van 1 september nog steeds haalbaar is.

Het pad naar een goed onderkomen voor de clubs is niet zonder obstakels. Een eerste voorstel om tot een bouwloods bij het Nieuw-Vossemeerse sportpark ‘De Danen’ te komen, bleek financieel niet haalbaar. Vervolgens kocht de Gemeente Steenbergen de loods op Renierpolder I als onderkomen voor de bouwers.

Onderschat

Daar zou een huurbedrag van duizend euro per maand betaald moeten worden. Een bedrag dat voor de clubs aanzienlijk boven budget lag. De gemeenteraad stelde zich welwillend op en halveerde de huurprijs naar vijfhonderd euro huur per maand. Daar bovenop komen dan nog wel de gebruikelijke kosten voor de nutsvoorzieningen met bijbehorende belastingen en heffingen. Juist daar lijkt ‘m nu de crux te zitten volgens Van Gaans. “Blijkbaar is dat bedrag onderschat.”

Vervelend

Buiten medeweten van de stichting belegden de drie bouwclubs een gezamenlijke vergadering van waaruit de brief naar het bestuur ging. “Dat vonden we wel even vervelend omdat wij uiteindelijk heel hard voor hen aan het werk zijn,” geeft de voorzitter toe. “Bovendien is het niet handig want wanneer wij bij die vergadering aanwezig geweest waren, hadden we al direct een toelichting kunnen geven.”

Om tafel

Een bemiddelend gesprek met wethouder Zijlmans klaarde echter de lucht tussen partijen. Er is afgesproken dat het bestuur zo snel mogelijk met een specificatie van de begroting komt, zodat het voor de clubs inzichtelijk is waar de kosten vandaan komen. “Mocht van daaruit blijken dat het echt niet haalbaar is, dan moeten we opnieuw met de gemeente om tafel,” aldus Van Gaans. “We doen er alles aan om de bouwclubs zo snel mogelijk in de loods te krijgen voor een acceptabel bedrag. We blijven er vertrouwen in houden dat dat gaat lukken; dat is uiteindelijk ook ons stichtingsdoel.”

Steentje bijdragen

Wanneer alles in kannen en kruiken is, gaat de stichting op zoek naar sponsoren en donateurs om de financiële last van de huisvesting zo draaglijk mogelijk te maken voor de clubs. Bedrijven en inwoners van Steenbergen die nu al graag een steentje bij willen dragen, zijn meer dan welkom om zich te melden via stbcs@outlook.com.