Bouw Buiten de Veste 2 gaat van start, inclusief ‘Tiny houses

STEENBERGEN – Een man die afgelopen woensdagmorgen zijn hond uitliet in de zandbak die Buiten de Veste 2 heet, zal zich het vast afgevraagd hebben: “Wat ziet die groep mensen daar in hemelsnaam wat ik niet zie?” ‘De groep’ bestond uit projectontwikkelaars, beleggers, bouwbedrijven ambtenaren en wethouder Wilma Baartmans. Zij keken vooruit naar de toekomst en zagen een nieuwe wijk met vrijstaande woningen, twee-onder-één-kappers, rijtjeshuizen en een appartementencomplex. Eind 2020 zal Buiten de Veste 2 een feit zijn en heeft de gemeente Steenbergen er bijna honderd nieuwe woningen bij.

Op initiatief van de gemeente Steenbergen liepen ontwikkelaars, gemeente en pers door de straten van het gebied. Onder de grond is alles er inmiddels in orde. Leidingen en kabels wachten op huishoudelijke aansluitingen en ook voor de lantaarnpalen is al een plekje gereserveerd. “Met het oog op het bouwverkeer dat nu komen gaat, zullen we die voorlopig nog niet plaatsen,” legt ambtelijk projectleider Kees Kerstens uit.

Vestingwal

Wat ook geregeld is, zijn de straatnamen. Welluidende namen zoals de Citadel, de Redoute en de Lunette. Verwijzingen naar de vestingwerken die Steenbergen in het verleden beschermden tegen aanvallen van buitenaf. De revival van het militaire verleden uit zich niet alleen in straatnaambordjes. Aan de achterzijde van de Stadsboerderij wordt zelfs een nieuw stukje vestingwal geschapen. Hierin komen de stallen ten behoeve van de moderne rossen (oftewel de carports voor de auto’s) die zodoende aan het gezicht onttrokken worden.

Grote belangstelling

De belangstelling voor de Stadsboerderij van Memo projectontwikkeling en bouwbedrijf De Langen & Van den Berg is groot. Ruim 150 belangstellenden meldden zich en de verwachting is dat de verkoop, die op 25 oktober van start gaat, binnen de kortste keren gesloten kan worden.

Dat geldt overigens voor alle projecten die het komende jaar verrijzen vanuit de zandbak. De eerste in die rij zullen de negentien middeldure huurwoningen zijn die gebouwd worden door bouwbedrijf Van Agtmaal. Dit gebeurt op initiatief van Luud van Ginniken (ook betrokken bij het A4-hotel). Credit Linked Beheer nam de financiering op zich.

Steenbergen wordt wakker

Zowel de mensen achter de Stadsboerderij als die achter de huurwoningen sprongen woensdag in het gat dat Stadlander achterliet. De woningcorporatie trok zich vorige week terug van de bouw van twintig eenpersoonsappartementen die zij op Buiten de Veste 2 zou bouwen. Luud van Ginniken sprak zijn verbazing uit over het Stadlander-argument dat er geen behoefte zou zijn aan deze zogenaamde tiny houses. “De tendens is juist dat huishoudens verdunnen, onder meer door echtscheidingen.” Volgens hem is Steenbergen rijp voor nieuwe woonvormen. “Wij zien zeker een markt voor deze woningen. Door de komst van de A4 is de ligging van de stad Steenbergen voor potentiele nieuwvestiging aanmerkelijk verbeterd. Daarmee ontstaat een nieuwe markt zoals die van de middeldure huurwoningen maar ook van eenpersoonsappartementen. Steenbergen wordt wakker. Het economische landschap verandert en daar hoort een andere woonwens bij.”

Vertrouwen

Ook ThuisinBouwen, onderdeel van de bekende Brummelhuis-formule, was present bij de veldexcursie. Dit bedrijf maakte de doorstart van het failliete ZeeBra Bouw mogelijk. Jan Maatkamp, directeur van ThuisinBouwen: ”Na een onzekere periode voor de medewerkers hebben we gelukkig het vertrouwen van het personeel gekregen en dankzij hen is de doorstart mogelijk.”

Het bedrijf gaat verder als Zee&Bra Bouw & Ontwikkeling en zal de reeds geplande vijf vrijstaande woningen onderaan de Oost-Havendijk bouwen. Wel komen door het faillissement eerder gemaakte afspraken en ondertekende contracten te vervallen. “Met gedupeerden van dit project en alle andere projecten zoeken we persoonlijk contact. Met het gros is dat inmiddels al gebeurd. De helft van de projecten, waaronder Buiten de Veste 2, kunnen we afbouwen. Voor de overige projecten proberen we een oplossing te vinden,” aldus Maatkamp.

Elkaar gevonden

Naast basisschool Maria Regina komt een wijk met twaalf levensloopbestendige woningen en vier twee-onder-éénkappers. Vijftien van deze woningen zijn al verkocht en wie de laatste, een twee-onder-een-kapper wil, zal snel moeten zijn volgens Peter Ventevogel van uitvoerend bouwbedrijf Schrijver. Inmiddels hebben de toekomstige bewoners van deze woningen elkaar al weten te vinden. “Tijdens een informatiebijeenkomst ontstond het idee om met elkaar een inrichtingsplan te ontwikkelen voor de groenstrook in het midden en daar wordt op dit moment druk aan gewerkt.”

Intrek

Uit de koker van Somnium Real Estate en Maas-Jabos komt het Mauritzkwartier, bestaande uit twee vrijstaande woningen, zestien twee-onder-een-kappers en acht patiowoningen.  De verkoop van de woningen is nog niet begonnen, aangezien de bouw pas half 2019 van start gaat. De verwachting volgens Ronald van Hooijdonk, projectontwikkelaar bij Maas-Jacobs, is dat midden 2020 de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in de nieuwe huizen.

Het Avontuur

De natuur krijgt binnen het plan ruim baan. Zo komt er langs de Oostgroeneweg een natte ecologische verbindingszone die de verbinding gaat maken met het gebied tot de Cruijslandse kreken. Een brede groenstrook middenin de wijk is reeds bestempeld als Het Avontuur van Buiten de Veste en moet een groene ontmoetingsplaats worden, ter bevordering van de leefbaarheid en de levendigheid in de wijk.

Op initiatief van de gemeente Steenbergen kwamen projectontwikkelaars en bouwbedrijven bijeen om de verzamelde pers en elkaar te informeren over de plannen voor Buiten de Veste 2.

De Stadsboerderij is een van de bouwprojecten op Buiten de Veste 2. De verkoop van de 23 appartementen gaat op 25 oktober van start.

Bestemmingsplan Buiten de Veste. De grijze blokken staan voor reeds gerealiseerde woningbouw in fase 1. De oranje/bruine blokken worden de komende tweede jaar gerealiseerd.

(Door Dasja Abresch)