Botulisme in waterpartijen Steenbergen Noord-Oost

STEENBERGEN – In de vijverpartijen tussen de straten Wisselkom, Vlettevaart, Dankolfberg en de Vriezendijk in Steenbergen Noord-Oost is botulisme geconstateerd. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente adviseren eenieder om contact met zowel dit als het omliggende water in de buurt te verwijden, om besmetting met en verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Botulisme is een voedselvergiftiging, waaraan vooral vissen en watervogels sterven. Vogelkadavers zijn de voornaamste verspreidingsbron van de bacterie.

Het waterschap en de gemeente – die het water regelmatig controleren – verzoeken bewoners om bij het aantreffen van dode eenden of andere watervogels deze niet zelf aan te raken, maar te bellen naar 076-5641000. Medewerkers van Brabantse Delta komen dan ter plaatse om de kadavers op een veilige manier te verwijderen.

De gemeente plaatst borden bij de genoemde waterpartijen, ter waarschuwing van het publiek. Het besmettingsgevaar blijft aanwezig bij hoge(re) temperaturen. Pas wanneer die dalen, wordt de botulismebacterie minder actief en nemen de risico’s af.