Boonhil: wel of geen bijzondere natuur?

STEENBERGEN – Tijdens de discussie in de gemeenteraad over zonnepanelen, kreeg een bepaald initiatief bijzondere aandacht. Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA springen in de bres voor een bos op de voormalig vuilstortplaats aan de Boonhil. Ze hebben voorgesteld om deze locatie van de lijst te halen als mogelijke plek om een zonneveld van zo’n 8,5 hectare aan te leggen. Vooral Jan Veraart van Gewoon Lokaal! staat er niet achter om een aangeplant bos van zo’n 30 jaar oud te kappen om er vervolgens zonnepanelen neer te leggen.

Het debat in de raadzaal draaide om de vraag of de natuur aan de Boonhil wel bijzonder genoeg is om te behouden. Volgens wethouder Wilma Baartmans is het natuurlijk nooit gewenst om bomen te kappen, maar volgens haar gaat hier om een eenzijdig stuk bos waar juist nieuwe natuur voor in de plaats kan komen. “Het gaat om onze eigen grond, met nog een klein stukje eraan vast van een particuliere eigenaar. Volgens onze groenexpert staan die 1500 bomen sowieso op de nominatie om plat te gaan over een paar jaar, dus ik zie daar wel een kans. Natuurlijk hebben we een herplantplicht, maar die kunnen we meenemen in de grote hoeveelheid bomen die we momenteel al aan het planten zijn overal in de gemeente.”

Politieke meningen verdeeld over meerwaarde gebied

Het gebied is nu nog ‘oranje’ op de kaart van de visie energie en ruimte, wat inhoudt dat het een zonneveldinitiatief is wat door de gemeenteraad nog nader onderzocht moet worden op haalbaarheid en wenselijkheid. Maar Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA vonden het belangrijk genoeg om er een amendement voor in te dienen. Op 9 juli zal er gestemd worden of het bos aan de Boonhil dus wel of niet beschermd blijft. Tim Huisman van D66 vroeg zich af of met het schrappen van dit initiatief, er niet elders gecompenseerd zal moeten worden. Volgens Jan Veraart (GL!) blijven er echter voldoende locaties over om de doelstelling van 93 hectare zonne-energie te halen. De VVD is tegen het amendement en wil de mogelijkheid wel toestaan. PvdA-voorman Nadir Baali twijfelt nog, omdat hij zich afvraagt of het op deze manier ‘shoppen’ met gebieden wordt. De Volkspartij heeft het amendement medeondertekend omdat de partij het bos wel als een meerwaarde ziet voor de gemeente.

“Je maakt van zonnepanelen nooit natuur”

Dat laatste onderschrijft ook boswachter Eric de Jonge, van Stichting Brabants Landschap. Brabants Landschap heeft grenzend aan het gebied dat in eigendom is van de gemeente, stukken natuur in beheer zoals de Roode Weel en Vierhoevense Watergang. “De roerdomp en de ijsvogel leven daar bijvoorbeeld. Op onze grond zal er nooit en te nimmer een zonnepark komen, maar ook als het glas op een naastgelegen stuk grond komt, zal dat van invloed zijn. Er worden momenteel onderzoeken uitgevoerd wat de gevolgen voor de natuur zijn. En wat de initiatiefnemers van die parken ook zeggen: je maakt van zonnepanelen echt geen natuur als je er een bloemenrandje langs zet, dat snapt iedereen wel.
Maar ik vind het sowieso erg tegenstrijdig om bomen te kappen terwijl wij als natuurorganisaties van de Provincie de opdracht hebben gekregen om vele hectaren bos in Brabant aan te planten. Dat is een enorme puzzel waar we volop mee bezig zijn. En Steenbergen is al niet een heel bosrijk gebied, dus dan zou ik het wel uit mijn hoofd laten om een volwassen bos te gaan kappen”, aldus De Jonge.

Foto’s: Het bos op de voormalig vuilstortplaats aan de Boonhil heeft de discussie in de politiek aangewakkerd of natuur ‘bijzonder’ moet zijn om het te beschermen.

Door: Nicole van de Donk