Boek van Jos Heijmans: ‘Hardt’ te koop bij boekhandel Vermeulen

STEENBERGEN –  Te koop bij Boekhandel Vermeulen aan de Kaaistraat: het boek ‘Hardt’ van schrijver Jos Heijmans. Hij verwierf bekendheid als burgemeester van de gemeente Weert, maar is lokaal bekend als oud-wethouder van de gemeente Steenbergen. Donderdag 3 december hield Heijmans een signeersessie bij de plaatselijke boekhandel.

In 2015 kreeg de gemeente Weert, evenals vele andere gemeenten in Nederland, te maken met de vluchtelingenproblematiek en in het bijzonder met de vestiging van een grootschalig asielzoekerscentrum. De wijze waarop politiek en inwoners hiermee omgingen en de vluchtelingen een plaats boden in de gemeente vond veel waardering in den lande. “We zijn vanaf het begin af aan duidelijk geweest richting de inwoners over hun inspraak,” aldus Heijmans. “Ook hebben we niet alleen gezegd dat we de inwoners waar mogelijk zouden helpen, maar we hebben dat ook altijd gedaan. Bovendien zijn we onze afspraken nagekomen. Door goed te communiceren, transparant te handelen en consequent te zijn, hebben we een draagvlak gecreëerd dat stand heeft gehouden. Het heeft tot prachtige initiatieven vanuit de samenleving geleid. “

Aso-asielzoeker

De wijze waarop Weert met de problematiek omging, bracht de burgemeester landelijke bekendheid, met name toen hij besloot medewerking te verlenen aan het laten onderduiken van een vluchtelingengezin dat uitgezet zou worden. Later oogstte Heijmans lof door zich in niet mis te verstande bewoording uit te laten over zogenaamde aso-asielzoekers die het in zijn ogen verpestten voor de rest.

Verwerking

Met zijn pensioen al in zicht, struikelde Heijmans dit jaar over een integriteitskwestie die hem deed besluiten het ambt neer te leggen. Een zwarte periode die wel beschreven wordt in het boek, maar geen hoofdrol speelt. “Het is ook is niet de reden waarom het boek is geschreven. Ik wilde de gang van zaken rond het AZC in een boek verwerken. Het plotselinge einde van mijn carrière heeft daar in zoverre aan bijgedragen dat ik nu ineens de tijd had om het te doen. Bovendien was het ook wel een soort verwerkingsproces door alles van me af te kunnen schrijven.”

(Door Dasja Abresch)

Foto: Jos Heijmans een signeersessie voor zijn boek ‘Hardt’ bij boekhandel Vermeulen. Ook daarbij was het mondkapje verplicht.