Boegbeeld WSD treedt na 31 jaar terug

DINTELOORD – Noud Smulders startte op 1 februari 1985 als aanvankelijk enig personeelslid bij de toenmalige wooncorporatie Bouwvereniging Dinteloord. Deze werd twee jaar later samengevoegd met het gemeentelijk woonbedrijf van de toenmalige gemeente Dinteloord. Jaren later ging de wooncorporatie onder de naam Woningstichting Dinteloord (WSD) verder. Binnenkort gaat WSD onder de naam Woonkwartier samen verder met de Wooncorporaties Brabantse Waard en Bernadus Wonen.

3 miljoen subsidie
In een interview met Steenbergse Courant kijkt Noud Smulders terug op de afgelopen 31 jaar. Hij is tevreden over de organisatie die onder zijn leiding is weggezet. En stelt met een gerust hart dat de huurders best blij mogen zijn met hun verhuurder. In de beginjaren het accent op het wegwerken van achterstallig onderhoud. Via een kiene methode en goede contacten wist Noud Smulders voor ruim 3 miljoen onderhoudssubsidie uit de provinciale pot te slepen.

Investeren in de huurders
Nadat het onderhoud op orde was begon Smulders te werken aan zijn persoonlijke ambitie: “Investeren in onze huurders; klantvriendelijkheid verhogen en huurders zien als volwaardige klanten”. Daarbij werden alle zijns inziens overbodige regeltjes geschrapt en kregen de huurders flink de ruimte om hun woning te krijgen zoals ze dat graag wilden. Dat alles onder het motto “Uw Eigen Huurwoning”. WSD bleef innovatief en kwam met soms ‘revolutionaire’ concepten. Zoals de mogelijkheid voor huurders om bij renovatie van hun woning een luxere keuken te laten zetten tegen een relatief geringe huurverhoging. Huurders konden dan zelf beslissen of ze hun geld uitgaven aan woongenot of aan andere zaken.

Grote projecten
Noud Smulders is trots op wat WSD in Dinteloord heeft gerealiseerd. Projecten als de Burgemeester Popstraat, Papiermolen, De Rietgors en het woonverblijf van SDW mogen er wezen. In de afgelopen jaren zijn enkele honderden woningen gebouwd en vele woningen gerenoveerd. Ook de nieuwe wooncorporatie Woonkwartier zal nadrukkelijk aandacht geven aan het wonen in plattelandsgebieden.

Visie voor toekomst
Voor de toekomst heeft Smulders een duidelijke visie. Hij waarschuwt voor het teveel aan woningen dat is gebouwd in deze regio. “Er komt een strijd om de gunst van de woonconsument. We moeten gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Er is moed voor nodig om het woningbestand uit te dunnen. We moeten grijs en stenen veranderen in natuurlijk groen. Dus leegstand slopen en de wijken heel aantrekkelijk maken, zodat mensen er graag in willen wonen”.

Vanmiddag nam Noud Smulders officieel afscheid met een receptie in restaurant Thuis! Hij gaat zich bezighouden met de woningportefeuille van Woonkwartier en met het maken van analyses voor de wooncorporaties in deze regio met betrekking tot het landelijk onderzoek WoON 2015.