Blik op het verleden

DE MOLENWEG, Steenbergen anno 1930

Hoe de naam ‘Lage Schommel’ is ontstaan is mij vooralsnog niet bekend, maar zo noemde men het gedeelte tussen café “De Fles” in de Molenweg en café “De Bloemkool” dat aan de toenmalige Grintweg lag (de huidige Burgemeester Van Loonstraat).

De R.K. Bouwvereniging bouwde er in 1920 twaalf arbeiderswoningen, hun tweede project na de 18 woningen in de toenmalige Wouwpoort. (thans Wouwsestraat) Er staan heel wat kinderen op de foto uit ca. 1930, maar er woonden in de Lage Schommel nog veel meer kinderen: in totaal maar liefst zo’n 95. 

De huisjes, die door oorlogshandelingen bij de bevrijding van Steenbergen zwaar waren beschadigd, werden kort na de oorlog gesloopt.
In 1945 werden op dezelfde plaats noodwoningen gebouwd. Betsy van Drunen stuurde ca. 1930 deze kaart aan den juffrouw M. van Drunen in Kampen. De kaart kwam later in bezit van Toon van Drunen die mij de kaart gunde. (waarvoor dank Toon). Als destijds boven de kaart geen “Molenweg” was geschreven, had deze wellicht als “onbekend” te boek gestaan. Jaantje Bolders-van Agtmaal (†) , woonde als kind op de “Lage Schommel”. Zij wist zich alle namen te herinneren van de bewoners die woonden in de in totaal 25 arbeidershuisjes van dat gebied.

Ad van de Par