Blik op het verleden (4)

STEENBERGEN – Alle ogen waren gericht op de fotograaf, die midden op de Kaaistraat met zijn houten balgcamera op statief, kijkend naar de Grote Kerkstraat bovenstaande foto maakte.

Het was ca 1895. Het plaatje zou nog mooier zijn geweest, als op dat moment de stoomtram zou passeren over de sinds 1892 aangelegde rails. Voor de huizen en winkels staan nog de arduinen palen, geplant om aan te geven waar de eigendomsgrens lag. Deze palen  waren in de meeste gevallen voorzien van kettingen of smeedijzeren ornamenten. Ook de open riolering voor de afvoer van het hemelwater, urine van de beesten en schrobwater van de stoepen zijn duidelijk op de foto te zien. Zo ook de stalen platen, die de kruising moesten overbruggen.

De meeste gevels zijn in de loop van de tijd verdwenen en vervangen, zij het minder fraai als destijds. Op het glazen paneel boven de entree van de winkel rechts, staat in gouden letters: De Bazaar van maatgemaakte klederen J. Broos. Johannes Broos was sinds 1892 eigenaar van het pand. Op 17 mei 1901 wordt het gehele pand door brand verwoest. In 1903 verschijnt het huidige pand in het straatbeeld.

Door Ad van de Par