'Blij met sluitende begroting'

STEENBERGEN – De aanhoudende economische crisis heeft nog niet tot onoverkomelijke problemen geleid bij het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting voor volgend jaar. Het ‘huishoudboekje’ kent onderaan de streep een positief saldo van 4500 euro. De lasten voor de inwoners stijgen minimaal, volgens afspraak met een zogenoemde inflatiecorrectie van 1,5 procent.

,,Belangrijk in deze barre tijden,’’ stelde wethouder Miriam Termeer (VVD, Financiën) vanmiddag bij de presentatie van de begroting.
Als nieuwkomer in het college toonde zij zich uitermate tevreden met het grondige voorwerk dat de ambtenaren hadden verricht om de perspectiefnota, die in juni door de raad werd aangenomen, financieel te vertalen. Aangezien in deze perspectiefnota het beleid op hoofdlijnen, en soms ook in detail al is bepaald, zitten er in de begroting geen grote verrassingen.
In de tussentijd werd de gemeente echter wel geconfronteerd met een lagere uitkering vanuit het Rijk. Als gevolg van het Lente-akkoord, dat in politiek Den Haag totstand kwam na de val van het kabinet, krijgt Steenbergen bijna 170.000 euro minder uit de schatkist. Dit tekort is voornamelijk opgevangen door zo scherp mogelijk te begroten, aldus wethouder Termeer. Risico daarvan is wel dat de gemeente in de loop van volgend jaar met overschrijdingen van budgetten geconfronteerd kan worden. ,,Want alle lucht is nu wel uit de begroting geperst.’’
Los van de eerder genoemde inflatiecorrectie gaan overigens wel de kosten van de afvalstoffenheffing licht omhoog. Voor een mini-container stijgt het tarief van 234 naar 240 euro en wie een ‘grote bak’ heeft gaat 322 euro betalen in plaats van 311. Eén van de voornaamste oorzaken voor deze verhoging is volgens wethouder Leo Heijmans het succes van de omwisselactie, waarbij inwoners gratis hun grote container konden omruilen voor een kleiner exemplaar. ,,Daardoor moesten we ineens veel mini-containers aanschaffen.’’ De tarieven zijn echter nog altijd lager dan twee jaar geleden het geval was.