Bijna 1000 euro opbrengst bij collecte Nierstichting

DINTELOORD – Erica Verhagen, de collecte-coördinator Dinteloord van de Nierstichting laat weten dat de collectanten een bedrag hebben opgehaald van 995,10 euro. Ze bedankt zowel de collectanten als de gevers.

“De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt Erica Verhagen. “Wij bedanken alle collectanten dan ook hartelijk voor hun vrijwillige inzet en donateurs voor hun steun. We zijn ontzettend blij met deze opbrengst. Want elke bijdrage helpt om nierpatiënten de vrijheid hun leven terug te geven.”

Nieuwe collectanten welkom

“Nierpatiënten hebben de hulp van collectevrijwilligers heel hard nodig. Loopt u twee uurtjes mee in uw buurt? Meld u aan via www.nierstichting.nl/2uur of bij mij, Erica Verhagen, telefoon 0167-523137, Steenbergseweg 22, Dinteloord.

In het zonnetje

Afgelopen week zijn 5 jubilarissen in het zonnetje gezet. De dames Riet de Nijs, Ineke van Overveld en Wendy Kats zijn al 25 jaar collectant voor de Nierstichting. Zij ontvingen een verzilverd collectebusje vergezeld van een boeketje bloemen. De dames Jo van de Meeberg en Helma Vissers zijn 10 jaar collectant. Voor hen was een speld in de vorm van een nier en een mooie rode roos de beloning voor hun inzet.

Collectant gemist?

Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op www.nierstichting.nl. Doneer en help mee om nierziekten te genezen.