‘Big brother starts watching you’

STEENBERGEN – De drie toezicht camera’s die in het centrum van Steenbergen zijn opgehangen zouden volgende week operationeel moeten zijn. Op de camerabeelden is een ‘privacyscreening’ van toepassing, zo meldt de gemeente. Dat betekent dat woningen niet in beeld komen, mocht de camera daarop gericht staan.

Er zal cameratoezicht zijn op de Markt, in de Visserstraat, op de Westdam, Oostdam en op het kruispunt Blauwstraat-Grote Kerkstraat en Markt. Dit wordt toegejuicht door Retail Platform Steenbergen en Horeca Steenbergen. Zij hebben om dit toezicht gevraagd om er voor te zorgen dat het centrum veilig blijft.

Al langer onderwerp van discussie

In 2013 nam het CDA in haar verkiezingsprogramma op dat deze partij cameratoezicht wilde bewerkstelligen. Tijdens de afgelopen periode kreeg de partij bijval van Steenbergen Anders en samen stelden deze partijen hierover vragen op richting het college van b en w. Naar aanleiding van een oproep van RPS en Horeca begin dit jaar volgde er een discussie in de gemeenteraad.

Raadsmeerderheid

Een overgrote meerderheid was vervolgens voor cameratoezicht. Partij Gewoon Lokaal was niet overtuigd van de echte noodzaak en PvdA wilde mobiele camera’s die – indien noodzakelijk – in de gehele gemeente zouden kunnen worden ingezet.

Burgemeester Ruud van den Belt – verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid – besliste na een veiligheidsanalyse door de politie en een mini-enquête onder centrumbezoekers dat de camera’s er moesten komen.

De camerabeelden mogen – incidenten, aangiften en aanklachten uitgezonderd – maximaal 7 dagen worden bewaard. De beelden worden enkel in de weekenden live uitgelezen door de politie. Dat gebeurt ook tijdens evenementen en op feestdagen indien dit nodig wordt geacht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid.

foto: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl