‘Bibliotheek verplaatsen naar villa Buuron’

STEENBERGEN – Op voorstel van Gewoon Lokaal! heeft een grote raadsmeerderheid ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheid om de bibliotheek te verplaatsen van de Blauwstraat naar de villa Buuron.

De motie die Gewoon Lokaal! hiervoor donderdagavond tijdens de behandeling van de perspectiefnota indiende kreeg de steun van VVD, CDA, PvdA, D66 en Steenbergen Anders. Alleen de Volkspartij ging er niet in mee.

Het initiatief van Gewoon Lokaal! komt voort uit de op handen zijnde herijking van de regionale visie op het bibliotheekbeleid, maar ook uit de wens van lokale ondernemers voor de vestiging van diensten in plaats van detailhandel in de villa. Bovendien kan de verhuizing van de bieb, aldus Gewoon Lokaal!, leiden tot meer aanleunwoningen voor senioren in de Blauwstraat.

Volgens wethouder Cor van Geel heeft hij bij de eigenaar van de villa en Retail Platform Steenbergen al eens geïnformeerd naar de eventuele verplaatsing van de bibliotheek naar het historische pand aan de Westdam, maar zagen zij dit niet zitten.

Die mededeling kwam voor fractievoorzitter Wilma Baartmans van Gewoon Lokaal! als ‘een donderslag bij heldere hemel’. ,,We hebben dit idee in de wandelgangen met het college besproken en er niets over terug gehoord, totdat u nu met deze mededeling komt.’’

Nu de motie is aangenomen, zal Van Geel nogmaals de mening van de belanghebbenden moeten gaan peilen. ,,Als hun antwoord weer niets oplevert, dan heeft verder onderzoek geen zin,’’ gaf de wethouder aan.