Bibliotheek verhuist naar basisscholen

STEENBERGEN – De Steenbergse bibliotheken leggen de focus op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het stimuleren van mediawijsheid. Een van de eerste stappen in die strijd is het verplaatsen van de bibliotheekvoorziening naar de drie LPS-basisscholen in de kern Dinteloord vanaf het schooljaar 2018/2019. De vestiging in het dorpshuis komt daarmee te vervallen, maar volwassenen zijn dan welkom op basisschool De Regenboog. Vanaf het daaropvolgende schooljaar volgen Welberg, Kruisland en Nieuw-Vossemeer het Dinteloords voorbeeld. Steenbergen sluit het jaar daarop de rij. Het is aan de raad om een besluit te nemen over de nieuwe opzet. Dat gebeurt in de vergadering van januari.

Gebleken is dat het bibliotheekbezoek en het aantal uitleningen in Dinteloord , evenals in de rest van de gemeente en heel Nederland, fors terugloopt. Van 15.000 bezoeken in 2014 naar 9.000 in 2017. Een belangrijkere overweging is echter de wens van de bibliotheken om kwalitatief bij te dragen aan de laaggeletterdheid, mediawijsheid en leesplezier in de regio. Maar liefst een op de acht kinderen kan tot deze doelgroep gerekend worden en dat aantal moet terug zo menen de bibliotheek, het college en de scholen. Temeer omdat dat achterstand waarmee kinderen het basisonderwijs verlaten hen voor de rest van hun leven in de weg blijft zitten.

De nieuwe opzet wordt door de scholen met gejuich ontvangen. Zij krijgen de beschikking over een lees-/mediaconsulent die samen met de leescoordinator van de school maatwerk gaat leveren aan de kinderen. Iedere leerling zal in het nieuwe systeem gratis lid zijn van de bibliotheek, mits de ouders hier toestemming voor geven.

Lees meer in de Steenbergse Courant van aanstaande vrijdag 22 december