Bibliotheek kan misschien in Blauwstraat blijven

STEENBERGEN – Veel willen de betrokken partijen er nog niet over kwijt, maar wel dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om tot een goede oplossing te komen voor de bibliotheekvoorziening in Steenbergen. Het proces heeft vertraging opgelopen door, hoe kan het ook anders: corona, maar voor het einde van het jaar moet er duidelijkheid zijn.

(Door Nicole van de Donk)

Kortgezegd is het als volgt: de gemeente heeft een subsidiebedrag van bijna 350.000 euro voor de bibliotheekvoorzieningen. Het bibliotheekwerk in Steenbergen wordt sinds 1 januari 2020 uitgevoerd door bibliotheek West-Brabant, die bibliotheekdiensten levert aan acht gemeenten in West-Brabant. Deze gemeenten zijn gezamenlijk een convenant aangegaan, om efficiënter en goedkoper te werken in tijden waarin er vooral wordt bezuinigd op deze sector. Steenbergen betaalt voor het Basispakket van de bibliotheek 200.000 euro. Er blijft dan zo’n 150.000 euro over voor het Pluspakket. Daar vallen ook de huisvestingskosten onder. En beide partijen (gemeente en de bibliotheek) willen graag dat deze kosten zo laag mogelijk uitvallen, zodat er meer overblijft voor allerlei educatieve projecten.

“Samen met partners in één pand levert voordelen op”

Momenteel voert bibliotheek West-Brabant gesprekken met mogelijke partners die samen met de bieb in het pand aan de Blauwstraat kunnen zitten. Dat zou niet alleen een financieel voordeel opleveren, zo zegt Robin Bierens van de communicatieafdeling van de bibliotheek.

“We kunnen dan intensiever gaan samenwerken met deze partners. Als je vlak naast elkaar zit, kan je mensen met een hulpvraag makkelijk en laagdrempelig doorverwijzen. Vroeger zaten bibliotheken meestal zelfstandig in grote gebouwen die vaak eigendom waren, maar die tijden zijn veranderd. We zijn meer in beweging.”

Bibliotheek op school loopt vertraging op

De bedoeling is nu dat de bibliotheek op school (dBoS) verder wordt uitgerold op alle scholen in de gemeente Steenbergen. De kinderen kunnen dan boeken uitlenen op school en hoeven niet naar een aparte bibliotheek. Daarbij zijn wel wat hobbels te nemen, want de leesconsulenten die de leerlingen begeleiden, mogen veelal niet de school binnen vanwege de aangescherpte coronaregels. Aan het huisvestingsvraagstuk voor de volwassenenactiviteiten en collectie wordt dus gewerkt. Het zou de Blauwstraat kunnen blijven, maar ook alternatieve locaties worden bekeken.

Gemeente loopt huurinkomsten mis

In de tussentijd is afgesproken dat de bibliotheek gewoon open mag blijven en aan de gemeente als eigenaar van het pand de symbolische huurprijs wordt betaald van 1 euro tot er een oplossing is. Op de begroting van volgend jaar staat hier 40.000 euro als huurderving voor gereserveerd. In een reactie laat de gemeente weten dat er geen einddatum is afgesproken voor deze regeling, vooral vanwege de onzekerheden in relatie tot corona.

De gemeenteraad heeft intussen besloten het onderwerp op de agenda te zetten, vanwege “het grote maatschappelijke belang”, zo werd unaniem besloten.