Bibliodrama: theaterspektakel voor en door jongeren in Steenbergen

STEENBERGEN – De Gummaruskerk is dit jaar het decor voor het Bibliodrama van het bisdom Breda, waarbij jongeren van 12 tot 30 jaar uit heel de regio op creatieve wijze aan de slag gaan met het geloof. Overdag kunnen zij deelnemen aan zes verschillende workshops, te weten decorbouw, schmink en kostuums, drama (toneelspelen), techniek (licht en geluid), dans en muziek. ’s Avonds komt dit alles samen in een voorstelling, die voor iedereen vrij toegankelijk is. Ook de workshops zijn gratis.

,,En je hoeft niet gelovig of kerkbetrokken te zijn om mee te doen,’’ benadrukken pastoor Hans van Geel van de Sint Annaparochie en Jolanda van Terheijden, bestuurslid én afdelingsleider Mavo op ’t R@velijn, waar zij al de nodige leerlingen warm heeft gekregen voor het Bibliodrama.

Drempelverlagend

,,De bedoeling is om zoveel mogelijk jongeren bij het geloof te betrekken, op een speelse manier bezig te zijn met de Bijbel, en ervoor te zorgen dat zij in hun vrije tijd binding zoeken binnen de samenleving, om met elkaar hun talenten te ontplooien, samen te werken en zichzelf beter te leren kennen. De creatieve aanpak werkt drempelverlagend als het gaat om de relatie tot de kerk, maar omgekeerd ook voor jongeren die juist graag willen uitkomen voor hun geloof.’’

Van Geel en Van Terheijden hopen dat zowel tieners als twintigers, van alle gezindten, de weg naar de Gummaruskerk weten te vinden, op zaterdag 18 april, de dag van het theaterspektakel. ,,De wat ouderen kunnen de jongeren dan weer begeleiden.’’

Binnenkort krijgen alle vormelingen van dit jaar nog een persoonlijke uitnodiging en het Bibliodrama wordt onder meer ook gepromoot via social media (www.facebook.com/theaterindekerk).

‘Voortrekkers’

Bovendien zijn in het Steenbergse enkele ‘voortrekkers’ aangezocht om het programma mede tot uitvoer te brengen. Vanuit ’t R@velijn zijn dat, naast Van Terheijden, de docenten Bianca Jonkers, Kees de Bruijn en Janneke Vijfvinkel (stagiaire). Leontien Tjioe, Kees Verwijs, Harry van Elzakker, Bram Hommel, Hein Veraart zijn als vrijwilligers van de kerk bij het project betrokken. Toon van Drunen, Leo Hulshof, Martien van Gaans en Anjella Neelen verlenen op het gebied van decor, muziek en drama hun medewerking aan de workshops. Het Bibliodrama staat namens het bisdom onder leiding van Ineke Leemput en Anton Janssen, die ook nog een aantal vakspecialisten meebrengen, om het geheel in goede banen te leiden.

‘Follow him’

,,Het thema is ‘Follow Him’. Op de dag zelf wordt pas duidelijk hoe dat tot uiting gaat komen in de voorstelling en voor die invulling zorgen uiteraard in hoge mate de deelnemers zelf,’’ aldus Van Terheijden en Van Geel, die reikhalzend uitkijken naar het Bibliodrama in hun parochie.

Het programma begint op 18 april om 10.00 uur, de theatershow om 19.00 uur. Voor aanvang daarvan krijgen de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden, voor hun lunch moeten ze zelf zorgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 12 april via theaterindekerk@outlook.com.

In verband met de voorstelling komt de reguliere viering in de Gummaruskerk die dag om 17.00 uur te vervallen.

Foto: Pastoor Hans van Geel en Jolanda van Terheijden – lid van het kerkbestuur en afdelingsleider Mavo van ’t R@velijn – met een aantal leerlingen van de Steenbergse vmbo-school die zich al hebben aangemeld voor het Bibliodrama.

Foto John Nijssen©KijkopSteenbergen.nl