Bezwaarmakers in gesprek met In4outdoor op advies rechter

NIEUW-VOSSEMEER – Binnen twee weken is duidelijk of de bezwaarmakers tegen het natuur-educatief centrum In4outdoor in Nieuw-Vossemeer hun bezwaren doorzetten of dat goed overleg de oplossing brengt. Vanmiddag verschenen beide partijen voor de bestuursrechter die geen uitspraak deed, maar hen het advies gaf om er samen aan uit te komen.

In4outdoor wil aan de Boerengorseweg aan de buitenrand van Nieuw-Vossemeer een natuur-educatief centrum realiseren. De bedoeling is dat met name jongeren, maar ook volwassenen hier aan de hand van een breed scala aan activiteiten de weg naar de natuur (terug)vinden. De grond is eigendom van de gemeente die door middel van het kruimelgevallenbeleid medewerking wil verlenen.

Open uitzicht

Direct omwonenden waren door In4outdoor van tevoren geïnformeerd over de plannen en zijn positief. Twee van de bezwarenmakers wonen op ongeveer 130 meter van het terrein en kregen pas later lucht van de plannen. Zij vrezen aantasting van hun open uitzicht en geluidsoverlast. Het echtpaar organiseerde een informatieavond en kreeg 31 omwonenden mee om een bezwaarprocedure te beginnen. Om te voorkomen dat toch al begonnen wordt met de bouw, dienden zij gezamenlijk een verzoek tot voorlopige voorziening in. Dit diende vanmiddag bij de rechtbank in Breda waar bestuursrechter Sharon Ketelaar zich over de zaak boog.

U schiet er niets mee op

De rechter wilde het duidelijk liever niet aan laten komen op een uitspraak. Met name in het belang van de bezwaarmakers, die zij weinig kans van slagen voorspelde. “Het levert u op z’n hoogst enige vertraging van het plan op. U kunt natuurlijk doorzetten, maar eerlijk is eerlijk, u schiet er niets mee op. Mijn advies aan u is er om in gesprek zoveel mogelijk uit te halen. De gemeente heeft nu eenmaal veel vrijheid bij de invulling van dit soort bestemmingsplannen. Het is in uw grootste belang om er met elkaar aan uit te komen.”

Niet alles aftimmeren

Ketelaars wierp de gemeente wel voor de voeten dat de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend erg ruim te interpreteren zijn. Een bewuste keuze volgens Marc de Jong, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling. “Op grond van het bestemmingsplan kan er een hoop. Zeker wanneer het past binnen de recreatieve ambitie die de gemeente Steenbergen heeft. Daarbinnen willen we niet alles door-regelen. In Steenbergen stimuleren we de ‘ja, mits’-benadering. Daarbinnen timmer je nu eenmaal niet alles af.”

Geen probleem

Daar had de bestuursrechter begrip voor. Desalniettemin raadde zij gemeente en In4outdoor aan om de bezwaarmakers serieus te nemen en waar mogelijk hun argumenten om te zetten in stringente vergunningsvoorwaarden. “Geen enkel probleem,” aldus een opgeluchte Leonie ten Hove, initiatiefneemster van In4outdoor, na afloop van de zitting. “Voor zover ik nu kan beoordelen is er niet een bezwaar dat niet opgelost kan worden. Ik heb er alle vertrouwen in.”

De gemeente zal als tussenpersoon fungeren bij de gesprekken.