Bezuinigingsplan gemeenschapshuizen opgeschort

STEENBERGEN – Een definitief bezuinigingsplan opstellen voor de gemeenschapshuizen in alle kernen van Steenbergen gaat dit jaar niet meer lukken. Burgemeester en wethouders stellen de kwestie uit naar februari 2013. Dat hebben zij besloten na hernieuwd overleg met de beheersstichtingen van de gemeenschapshuizen.

Bedoeling van de gemeenteraad was om zo’n 160.000 euro te gaan besparen op de subsidies voor de gemeenschapshuizen. Het duurde ruim een jaar voordat er een onderzoeksrapport op tafel lag, waaruit bleek dat het voortbestaan van de centra bij zulke ingrijpende bezuinigingen in gevaar dreigt te komen. De besturen gaven bovendien aan dat zij dan mogelijk niet langer verantwoordelijk willen zijn. Kortom: de leefbaarheid van de kernen staat volgens hen op het spel.

De afgelopen weken maakte wethouder Miriam Termeer een ‘rondje langs de velden’ om per gemeenschapshuis de mogelijkheden te bekijken om enerzijds de kosten terug te dringen en anderzijds nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.

Volgens b en w hebben enkele beheersstichtingen zich bereid getoond tot bezuinigen, maar een aantal ook niet. Het college heeft daarom meer tijd nodig om de operatie opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig nader overleg te voeren met de betrokken besturen. Daaruit moet een ‘verantwoord eindadvies’ over de haalbaarheid van de bezuinigingen voortkomen. De gemeenteraad zou hierover in december het laatste woord hebben, maar de besluitvorming wordt nu dus opgeschort tot februari volgend jaar.