Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van ambities Stadlander

STEENBERGEN – Bij Stadlander staat de komende anderhalf jaar veel te gebeuren. Vier vestigingen van de woningcorporatie sluiten, waaronder die in Steenbergen. Aansluitend daarop vaart de organisatie een nieuwe koers met betrekking tot klantcontacten. Nog meer dan nu al het geval is, worden huurders in de toekomst via internet geholpen. Anderzijds wil Stadlander voorkomen dat zij op termijn nog slechts een beheerder van woningen is. De ambitie is en blijft om het woningbestand toekomstbestendig te maken en om duurzame wijken en kernen te ontwikkelen.

Als gevolg van het, door het Rijk opgelegde, Woonakkoord krijgen woningbouwcorporaties de komende jaren gigantische bezuinigingen voor hun kiezen. Voor Stadlander loopt de rekening op tot 13 miljoen euro. Toch zijn de aangekondigde beleidswijzigingen niet alleen daaraan te wijten. ,,We waren al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuw klantconcept dat meer aansluit bij de hedendaagse tijd,’’ legt directeur Ton Ringersma van Stadlander uit.

Maatwerk

,,Nu moeten klanten zich op zeker moment in het huurproces nog melden aan de balie en dat willen we in de toekomst volledig digitaliseren. Daar vragen mensen om, zo zit de wereld van nu in elkaar. Wie die daar moeite mee heeft, begeleiden we in de overgang. Daarnaast zullen we klanten die door persoonlijke omstandigheden meer begeleiding nodig hebben maatwerk bieden. Zij krijgen een zogenaamde ‘casemanager’ toegewezen die hen begeleidt en zo nodig contacten met partijen in hun omgeving onderhoudt. Beter voor de klant, beter voor de buren en beter voor ons.’’

Huurdersbelangen

Nadat Stadlander deze plannen bekend maakte, kwam er fikse kritiek van huurdersbelangenverenigingen. Die vreest dat de corporatie voorbij gaat aan die klanten die nog niet zover zijn in het digitaliseringproces. ,,Deze kritiek hebben wij ons natuurlijk aangetrokken en naar aanleiding daarvan is nader onderzoek gepleegd,’’ aldus Ringersma. ,,Gebleken is dat het probleem eigenlijk nog kleiner is dan we al dachten. Veel mensen, ook ouderen, kennen prima hun weg op de computer en wanneer dat niet zo is, worden zij geholpen door mensen in hun omgeving. Wij zien het ook als een taak van de belangenverenigingen om deze mensen te begeleiden of hen te wijzen op voorzieningen die er al zijn. Zo organiseert de Rabobank bijvoorbeeld regelmatig computercursussen voor senioren.’’

Tot op het bot

De echte pijn van de reorganisatie wordt vooral door het personeel van de corporatie gevoeld. Maar liefst dertig voltijdbanen komen te vervallen en daarbij zijn gedwongen ontslagen niet te voorkomen. Ringersma: ,,Bij eerdere reorganisaties zijn wel al tot op het bot gegaan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we ons uiterste best zullen doen om iedereen zo goed mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Zo is het ook met de vakbonden overeengekomen.’’

Door al deze maatregelen en door het doorvoeren van een inkomensafhankelijke huurverhoging hoopt de directeur niet alleen de bezuinigingen op te kunnen vangen, maar ook geld over te houden voor de ambities van Stadlander.

Blijven investeren

,,De bedoeling was dat we al het geld dat we zouden besparen ten bate zouden laten komen van de verbetering van het woningaanbod. Helaas gaat een groot gedeelte daarvan nu naar ‘Den Haag’. Dat laat onverlet dat klanten en stenen ons bestaansrecht bieden. Dus moeten we ons op de toekomst blijven richten. Onder meer door een verbetering van ons woningbestand en door te blijven investeren in nieuwe projecten.’’

 In de gemeente Steenbergen zijn het ‘verjongen en verduurzamen’ van honderden verouderde woningen, de nieuwbouw van De Bongerd en deelname in zorgcentrum ‘De Vossemeren’ in Nieuw-Vossemeer voorbeelden daarvan. Ook hoopt Stadlander in gesprek te gaan met stichting tante Louise-Vivensis over de invulling van het Steenbergse zorgcentrum Onze Stede, dat op termijn verdwijnt. Ook is de corporatie nog altijd geïnteresseerd in overname van het woningaanbod van Woningstichting Geertruidenberg, inclusief de verdere ontwikkeling van Couveringepark in Steenbergen.