Bezuiniging op gemeenschapshuizen pakt ton lager uit

STEENBERGEN – Op de subsidies aan de gemeenschapshuizen in de gemeente Steenbergen kan maximaal 67.000 euro worden bezuinigd. Dat is bijna een ton minder dan de raad het college oorspronkelijk had opgedragen.

Uit onderzoek en reacties van de besturen van de gemeenschapshuizen bleek eerder echter al dat een bezuinigingsdoelstelling van 160.000 euro geen haalbare kaart zou zijn, zonder het voortbestaan van de voorzieningen in gevaar te brengen. Burgemeester en wethouders stellen nu, na hernieuwd overleg met de verschillende besturen, dus voor om het voorlopig bij een bezuingingsoperatie van 67.000 euro te laten.

In een later stadium zal nader bekeken moeten worden of en hoe de gemeenschapshuizen extra inkomsten kunnen genereren. Dorpshuis De Stelle in De Heen moet 9000 euro inleveren, De Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer 3100 euro, De Vaert op de Welberg krijgt 1582 euro minder en op de bedrijfsvoering van ’t Cromwiel kan volgens het college 30.000 euro worden bespaard.

Het Dorpshuis in Dinteloord behoudt zijn huidige subsidie, maar hier valt wel een bedrag van 23.500 euro weg voor de wvs-medewerker die daar actief is. Siemburg in Kruisland ontspringt de dans vanwege de huidige nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie, die vooralsnog teveel onzekerheden oplevert met betrekking tot de inkomsten van (vaste) gebruikers.

,,Het blijft een complexe materie, waarover in de toekomst zeker nog vaker gesproken zal worden,’’ stelt wethouder Miriam Termeer. ,,Het is vooral aan de inwoners van de kernen  om te bepalen hoe belangrijk zij hun gemeenschapshuizen vinden en wat zij willen doen voor het behoud ervan. Dan kunnen we vervolgens kijken hoe de gemeente dit kan faciliteren.’’

Het voorstel van B en W om 67.000 te bezuinigen komt aanstaande maandag aan de orde in de vergadering van de commissie Mens & Maatschappij. Eind van de maand velt de gemeenteraad het definitieve oordeel over de kwestie die nu al ruim twee jaar loopt.