Bezuiniging op bieb wordt uitgesmeerd over vier jaar

STEENBERGEN – De bezuiniging van 100.000 euro die de raad heeft opgelegd aan Bibliotheek Het Markiezaat, met betrekking tot de vestigingen in de gemeente Steenbergen, wordt als het aan burgemeester en wethouders ligt gefaseerd doorgevoerd.

Tot die conclusie is het college gekomen na overleg van de gemeente met directeur Nanno Nanninga van de bibliotheek. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar, zullen B en W voorstellen om de volledige bezuiniging van een ton pas vanaf 2017 in te boeken.

In de tussenliggende jaren krijgt de bibliotheek stapsgewijs al wel minder subsidie. Hoe hoog deze bedragen zijn, kan loco-burgemeester Cor van Geel op dit moment nog niet zeggen. ,,Je kunt echter niet zomaar stellen dat de bieb met ingang van volgend jaar al honderdduizend euro moet bezuinigen. Dat zou namelijk juist extra kosten opleveren voor de organisatie, bijvoorbeeld in verband met het opzeggen van huurcontracten en eventueel het beëindigen van arbeidsovereenkomsten.’’

Directeur Nanninga liet eerder weten dat hij bovendien in nauwe samenspraak met de gemeente invulling wil geven aan de bezuiniging. De raad besloot net voor het zomerreces dat de bibliotheek hierin vrij wordt gelaten. Nanninga tekende daartegen bezwaar aan, ‘omdat alleen wij in dat geval de schuld van de gevolgen krijgen’.