Bewoners: “Verwijder afsluiting Rietveen”

STEENBERGEN – De gele blokken die een half jaar lang de straat Rietveen hebben afgesloten, zijn door de gemeente verwijderd. Uit een enquête kwam naar voren dat 81 procent van de buurtbewoners sinds de afsluiting overlast ervaart en er verkeersonveilige situaties zijn ontstaan. Opmerkelijk, omdat de afsluiting een burgerinitiatief was uit de wijk zelf vanwege het gemotoriseerd verkeer dat te hard door de straat reed. Maar tijdens de proefperiode zijn er diverse klachten en meldingen bij de gemeente binnengekomen.

Die klachten gingen o.a. over de veiligheid van spelende kinderen die in het geding kwam, het lastige parkeren op Rietveen en de bereikbaarheid van hulpdiensten. Ook werd het ‘waterbedeffect’ genoemd, namelijk dat het probleem zich naar de omliggende straten verplaatst. Na de uitslag van de enquête heeft het college besloten de afsluiting op te heffen gezien de verkeersveiligheid en overlast.

Binnenkort zal er een gebied scan van de gehele wijk Noord-Oost gemaakt worden. Hierbij wordt gekeken of de inrichting van de wijk nog van deze tijd is en hoe het staat met de parkeergelegenheid. Dit naar aanleiding van de klachten uit de gehele wijk. De gemeente benadrukt dat ze de situatie niet per straat zal bekijken maar juist in een groter geheel om tot een goed advies te komen.

Foto: In april dit jaar was wethouder Wilma Baartmans aanwezig bij het plaatsen van de afsluiting van Rietveen. Nu blijkt dat de afsluiting te veel nadelige gevolgen heeft.