Bewoners Kruispoort voelen zich niet veilig in eigen huis

STEENBERGEN – Zodra de wind opsteekt, kijken de bewoners van de Kruispoort 2 tot en met 22 in Steenbergen angstvallig naar de hoge platanen aan de overzijde van hun woningen. Al jaren zijn zij als de dood dat het wortelgestel van een van hen de druk op een dag niet meer aan kan en de boom als een moker op een van de huizen terechtkomt. Via een brief doen de Kruispoorters een oproep aan de raadsfracties om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Steenbergen Anders reageerde als eerste op het schrijven van de inwoners. De partij steunt hen in het verzoek en wil dat het college de bomen aanpakt. “Veiligheid boven te hoge bomen die gevaarlijk zijn voor hun directe omgeving,” aldus fractievoorzitter Tim Huisman. In de vragen die zijn partij stelt aan het college gaat hij uit van kap van de platanen. Desgevraagd geeft hij echter aan dat een stevige snoeibeurt waarschijnlijk ook wel voldoende is. “Het probleem is dat er al jaren alleen van onderaf aan gesnoeid wordt. Daardoor is het zwaartepunt volledig op de boomkroon komen te liggen. Daar komen nu al regelmatig grote takken uitvallen wat geen best teken is. Wanneer de wind bij een flinke storm vat krijgt op die boomkrans, zie ik dat niet goed aflopen. Ik denk dat we de put beter kunnen dempen vóór het kalf verdrinkt.”

Windvangers

De situatie aan de Kruispoort is verergerd nadat onlangs de kastanjes aan de andere zijde van de muur van de Nederlands Hervormde Kerk werden gekapt. Zij waren slachtoffer van de bloederziekte die alleen deze boomsoort treft. Als gevolg van de kap heeft het regenwater afkomstig van het hoger gelegen kerkterrein nu vrij spel richting de straat. Door de bewoners wordt gevreesd voor het effect dat heeft op het wortelgestel van de platanen. “Ik wil me niet voorstellen wat er gebeurt als een van die grote jongens om gaat, maar ik denk dat we het moeten vergelijken met de kraan in Alphen aan de Rijn,” voorspelt Huisman in navolging van de briefschrijvers.

Een tweede effect van het verdwijnen van de kastanjes is dat de sterke westenwind meer vat heeft op de bomenrij aan de Kruispoort die nu al zichtbaar overhelt in de richting van de huizen. Met name wanneer de bomen straks vol in het blad staan, zullen zij daardoor als grote windvangers fungeren.