Bewoners Heense Molen wachten nog steeds op aanpak racebaan N257

HEENSE MOLEN – Voorbijrazend vrachtverkeer met snelheden ver boven de limiet en onveilige situaties op de naastgelegen ventweg. Bewoners van de Heense Molen hebben er dagelijks mee te maken, maar wachten al tijden op maatregelen. Heense Molen is de enige woongemeenschap binnen de gemeente Steenbergen die doorkruist wordt door een provinciale weg, en daar lijkt het ook meteen te wringen. Volgens de bewoners wijst de gemeente te makkelijk naar de provincie als eigenaar van de weg. “Ze maken zich er met een jantje-van-leiden vanaf. Doe dan in ieder geval iets kleins, dan hebben we het gevoel gehoord te worden”, aldus een van de bewoners in de oordeelvormende vergadering maandagavond. 

De kwestie van de verkeers(on)veiligheid op de Heense Molen was op initiatief van de Volkspartij op de agenda gezet. “Wij willen de bewoners een stem geven en ook de andere partijen in de raad de kans geven zich hierover uit te spreken. Hopelijk kunnen we dan iets aan de situatie veranderen”, zo stelde Danker Kouwen namens de partij. Het is niet de eerste keer dat het onderwerp ter sprake kwam in de raadzaal. Zo’n 52 huishoudens hebben zich sinds afgelopen mei verenigd in de hoop gezamenlijk een verandering teweeg te kunnen brengen in hun leefomgeving.  

Weg lijkt op start- en landingsbaan vliegtuigen

Volgens de inspreker namens de bewoners, dhr. Spierings, is de provincie inmiddels op bezoek geweest en zijn er toezeggingen gedaan om kleine aanpassingen aan de weg te doen. Wethouder Wilma Baartmans beaamt dit. “Er is door de provincie gezegd dat de wegmarkering aangepast zal worden en dat er extra groen geplaatst zal worden. De wens om de komgrenzen te verschuiven zullen we met hen moeten bespreken.” Dat laatste heeft te maken met de ergernis dat auto’s vanaf de 80 km/uur niet genoeg afremmen bij het betreden van de 50 km/uur zone aan het begin van de Heense Molen. “De uitstraling klopt niet. Het lijkt eerder op start- en landingsbaan voor vliegtuigen dan een weg door een dorp. Er is geen middenstreep, er staat een vangrail en er staan hoge lichtmasten”, aldus Danker Kouwen van de Volkspartij.

Ventweg als sluiproute gebruikt

Het is nog niet duidelijk op welke termijn de provincie aan de slag gaat, maar volgens de bewoners kan er door de gemeente op korte termijn ook genoeg gedaan worden. “De naastgelegen ventweg wordt als sluiproute gebruikt door automobilisten met als gevolg dat sommigen hier met hoge snelheid opvliegen. Er zouden borden neergezet kunnen worden dat er alleen plaatselijk verkeer mag komen en dat er maar 30 kilometer per uur mag worden gereden omdat het bebouwde kom is”, aldus Spierings. De wethouder beloofde te gaan bekijken wat er van die wensen mogelijk is. “Ik weet ook dat de trottoirs er beroerd bijliggen dus we gaan ernaar kijken.”

Quickscan niet direct bekend bij wethouder

Voor de verschillende fracties was het duidelijk dat de tijd van beloftes voorbij is, en dat er nu gehandeld moet worden. Ook wilden Gewoon Lokaal! en PvdA weten hoe het mogelijk is dat de quickscan van de N257 die in 2018 door de provincie is gemaakt, pas afgelopen juni op het bureau van het college terecht is gekomen. Die quickscan bracht allerlei knelpunten aan het licht. Wethouder Baartmans heeft toegezegd alle informatie op een rijtje te zetten zodat de gemeenteraad een duidelijk overzicht krijgt van de situatie en wat er mogelijk is. 

Foto: Een van de grootste ergernissen van inwoners van de Heense Molen is de hoge snelheid waarmee het verkeer door het buurtschap raast.

Tekst & foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl