Bewoners Gummarusvelden en Doktersdreefje vrezen sloop woningen

STEENBERGEN –  ‘Waar rook is, is vuur,” denken bewoners van de Gummarusvelden en Doktersdreefje. De afgelopen weken heeft Stadlander hen vragen gesteld over het wooncomfort in wijk en woning. De angst bestaat dat dit een opmaat is naar sloop en nieuwbouw maar dat is volgens Bert Jansen, medewerker communicatie en reputatiebeheerder van de woningbouwcoöperatie, niet aan de orde: “In de toekomst moet er inderdaad wel wat gebeuren met die woningen, maar daar is de komende 5-10 jaar nog geen sprake van.”

 “We willen ons een  beeld vormen van wat de mensen vinden van wonen in de buurt. Hoe zij de woning beleven en wat zij erin missen,” legt Jansen de achterliggende redenen voor de inventarisatie uit. “Wij zijn altijd aan het nadenken over welke woningen nodig zijn in wel deel van ons werkgebied en of de huidige woningen nog voldoen. Om die reden houden we regelmatig inventarisaties om te luisteren of mensen nog prettig wonen. Het biedt ons inzicht in hoe we daar in de toekomst mee om moeten gaan.”

Zorg aan huis

Dat er in de verdere toekomst wel het een en ander gaat gebeuren aan de Gummarusvelden en Doktersdreefje, is volgens hem onvermijdelijk. “Wij zijn ons nog aan het oriënteren maar we weten dat de woonplattegronden van de wijk niet aansluiten op de huidige normen die door zorginstellingen gesteld worden. Senioren moeten steeds langer thuis blijven wonen en dus moet er zorg aan huis geboden kunnen worden. De badkamers aan de Gummarusvelden bijvoorbeeld zijn krapper dan de huidige norm. Zorginstellingen stellen voorwaarden aan die badkamers om aan de werkeisen van de werknemers te voldoen. Wanneer we nu nieuwbouw zouden plegen, zouden deze ruimtes veel groter moeten zijn.”

Fijne dynamiek

Stadlander is een stuk wijzer geworden van de inventarisatie. “Het is opvallend met hoeveel plezier de bewoners met name in het wijkje van de Gummarusvelden wonen. Er heerst een fijne dynamiek. De mensen zijn er voor elkaar zonder de deur plat te lopen. Bovendien zijn alle voorzieningen vlakbij.  Ik denk dat uit de angst om dit kwijt te raken, de onrust is ontstaan. Maar de bewoners hoeven nergens bang voor te zijn; voorlopig gebeurt er echt helemaal niets. Er is geen enkel concreet plan en dat betekent in de praktijk dat er de komende vijf jaar zeker niets verandert. Eerlijk gezegd denk ik dat dat geldt voor de komende tien jaar.”

Terugkoppeling

Op dit moment worden de resultaten van de vraaggesprekken uitgewerkt in een rapportage. “Daar gaan we iedereen persoonlijk terugkoppeling op geven. Op basis van de inventarisatie vormt Stadlander een beleid voor de toekomst.

De dertig woningen aan de Gummarusvelden zijn gebouwd in 1972, de zeven aan het Doktersdreefje in 1948. De leeftijd van de bewoners varieert tussen de 60 en 92 jaar, met een gemiddelde van 80 jaar. 

Door Dasja Abresch