Bewoners buitengebied in verweer tegen rondweg

STEENBERGEN – Amper bekomen van de komst van de A4 , zien de bewoners van Ligneweg, Doornedijkje, Julianastraat en Olmendreef de volgende bedreiging van hun woongenot alweer op de stoep staan. De mogelijke komst van een rondweg westelijk van Steenbergen doet hen vrezen voor een nog verdere inperking van de rust en ruimte in de polder. Gisteravond, tijdens de oordeelvormende vergadering, vroegen zij de raad met klem om haar pijlen te richten op andere opties om de verkeersoverlast in de Burgemeester van Loonstraat terug te dringen. Ook willen zij als belanghebbenden deel uitmaken van de beraadslagingen over het onderwerp.

D66 afdeling Steenbergen diende eind vorig jaar een breed gedragen motie in om tot een oplossing te komen voor de verkeersdrukte aan de Burgemeester van Loonstraat. Een rondweg westelijk van Steenbergen is daarbij een van de mogelijkheden.

Medicijn is uitgewerkt

Tijdens de vergadering van gisteravond voerde Sjoukje van der Heide het woord namens verontruste bewoners van het buitengebied. Ze begon haar betoog met een citaat van de landelijke D66-fractie dat volgens haar strijdig is met de Steenbergse motie: “Het medicijn van steeds maar weer asfalt is uitgewerkt.” Volgens haar zijn er andere, betere manieren te bedenken om de overlast terug te dringen.

“We zijn geschrokken van de gemakzuchtige reflex van de politiek om het maar weer in extra wegen en asfalt te zoeken. Wij zien geen noodzaak in de aanleg van een rondweg west. Met de A4 hebben we al veel woongenot ingeleverd.”

Ernstig aangetast

Zij sprak haar verbazing uit over het feit dat er met de bewoners van het buitengebied geen overleg wordt gevoerd. “Ons woongenot zal met een rondweg in onze achtertuin ernstig worden aangetast. U denkt dat u een, al dan niet, verondersteld probleem zomaar over de schutting kunt gooien? Waar is onze inspraak ?”

De bewoners hopen dat de raad eerst de omvang van het daadwerkelijke probleem goed in kaart wil brengen en kleine aanpassingen wil proberen, alvorens tot rigoureuze stappen over te gaan. Ook willen zij deel uitmaken van de beraadslagingen waarbij diverse belanghebbenden met elkaar aan tafel zitten.

Wethouder Zijlmans stemde in met dit laatste verzoek. Ook kon hij de bewoners geruststellen dat er voorafgaand aan verder besluitvorming een uitgebreid verkeersonderzoek plaatsvindt.