Bevolkingskrimp spitst zich toe op Steenbergen en Vosmeer

STEENBERGEN – Het aantal inwoners van de gemeente Steenbergen is afgelopen jaar met 25 personen gedaald. De krimp is het grootst in de kernen Steenbergen (46) en Nieuw-Vossemeer (43), terwijl Welberg er – voornamelijk dankzij de huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten in pension Stella Maris – er 62 mensen bij kreeg.

Kruisland groeide met 12 bewoners, De Heen welgeteld met eentje, en per saldo had Dinteloord op de peildatum 31 december 2013 zeven inwoners minder dan een jaar eerder. Dit alles blijkt uit de zogenoemde ‘loop der bevolking’ van de gemeente, die bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar 23.379 burgers telde. Het aantal mannen is licht in de overhand: 11.742, tegenover 11.637 vrouwen.

Er kwamen in 2013 200 kinderen ter wereld die bij de gemeente Steenbergen zijn ingeschreven, 104 jongetjes en 96 meisjes. Hetzelfde jaar overleden 220 inwoners en vertrokken er 891 naar elders, maar 886 anderen vestigden zich hier. 

De verdeling van alle inwoners over de kernen is alsvolgt: Steenbergen 11.272, Welberg 1283, Kruisland 2372, De Heen 544, Dinteloord 5601, Nieuw-Vossemeer 2307.

Uit de ‘loop der bevolking’ blijkt verder onder meer dat in 2013 66 huwelijken werden afgesloten (twee minder dan in 2012) en 27 stellen zich als zodanig officieel lieten registreren. Dat waren er twaalf meer dan het jaar daarvoor. Twee partnerschapsregistraties werden omgezet in een huwelijk en het aantal echtscheidingen steeg van 34 naar 38. Eén partnerschap werd beëindigd.