“Besprekingen met raadspartijen verlopen in goede sfeer”

STEENBERGEN – Afgelopen week is door informateur Cors Zijlmans, Wilma Baartmans en partijvoorzitter Cees van Agtmaal ‘in goede harmonie’ gesproken met alle gemeenteraadspartijen. Bekeken wordt of een formatie gaat plaatsvinden vanuit de constructie met een coalitie en oppositie of dat wellicht een breed gedragen raadsprogramma de voorkeur krijgt. Welke kant het op gaat valt op dit moment volgens informateur Zijlmans nog niet te zeggen.

Wanneer de keuze gemaakt zou worden voor het werken een raadsprogramma zou dat nieuw voor de gemeente Steenbergen zijn. Hierbij werken alle raadspartijen samen en vervalt de tegenstelling tussen coalitie (‘regerende partijen’) en de oppositie (de tegenpartijen). Wordt gekozen voor het aloude systeem met een coalitie en oppositie dan bekijkt de grootste partij Gewoon Lokaal! met welke andere raadspartijen zij gaat regeren, waarbij in de regel sprake is van een raadsmeerderheid. Die ontstaat al bij 10 zetels (er zijn 19 zetels in de raad). Gewoon Lokaal behaalde bij de verkiezingen 6 zetels.

Wensen en ideeën verzameld

“We hebben nu met alle partijen beeldvormende bijeenkomsten gehouden. Met elke partij twee sessies, waarbij separaat met de partijen is gesproken. Hierbij is goed geïnventariseerd wat ieders wensen en ideeën zijn. Het zijn goede gesprekken geweest, waarbij ook verrassende zaken boven tafel kwamen. Dit gaan wij met onze achterban bespreken, de andere partijen hebben dat tussentijds al wel gedaan”, zo licht Cors Zijlmans desgevraagd toe. “Wanneer we er aan uit zijn valt nu nog niet te zeggen. Begin volgende week hopen we verdere stappen te kunnen zetten. Maar bij dit alles geldt voor ons ‘Eerst goed en dan snel’.

Richting nog niet bekend

Welke richting het op gaat kan de informateur niet zeggen. “Bij de keuze voor een breed raadsprogramma moeten alle partijen dit wel willen en het vervolgens ook steunen”.

Hij reageert vervolgens op de stelling dat bij de keuze voor een coalitievorming er partijen zullen afvallen en dat dit de echte samenwerking vaak niet ten goede komt.

 “Er vallen dan inderdaad partijen af. Die zijn dan teleurgesteld dat is logisch. Maar zo werkt het nu eenmaal”, aldus de informateur.

Door Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl