Besluit over duurzame energie uitgesteld

STEENBERGEN – Na een lange vergadering kon er vorige week uiteindelijk geen klap met de hamer worden gegeven op de visie energie en ruimte. De stemmen in de gemeenteraad staakten, omdat het negen tegen negen werd. Nu moet de knoop op 9 juli tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces worden doorgehakt.

De visie energie en ruimte is belangrijk voor de gemeente Steenbergen, omdat de kaders worden bepaald waarbinnen initiatieven voor wind- en zonne-energie kunnen plaatsvinden. Projectontwikkelaars van zonneparken zitten met smart op het nieuwe beleid te wachten, net als sommige inwoners die de plannen met argusogen bekijken.
Verschillende partijen in de raad kwamen wel met aanvullingen op de visie in de vorm van moties en amendementen, die dus nog wel in stemming moeten worden gebracht.

“Inventariseren wat agrariërs zelf willen”

De VVD en Volkspartij willen allebei dat de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, naar beneden wordt bijgesteld. Ze willen dat Steenbergen de landelijke doelstelling van 2050 aanhoudt, omdat dat volgens hen, gezien de huidige ontwikkelingen, al ambitieus genoeg is.
Wethouder Baartmans zei namens het college dit voorstel te betreuren.
Gewoon Lokaal! en de Volkspartij hebben samen een amendement ingediend om een zonnepark in de Karolinapolder tegen te houden. Het gaat dan om een initiatief waarbij windturbines gecombineerd kunnen worden met zonnepanelen. Omdat de kwestie van de megaturbines in de Karolinapolder op dit moment onder de rechter ligt, vinden sommige raadsleden het niet slim om daar nu een beslissing over te nemen.
De PvdA en VVD nemen het op voor de agrariërs in de omgeving door te opperen dat er onderzocht moet worden of landbouwers samen op een perceel een zonnepark kunnen realiseren in de vorm van een coöperatie. Ook vinden de twee partijen dat er een peiling onder landbouwers in de gemeente moet komen om te inventariseren wat hun wensen zijn voor de toekomst als het gaat om zonnepanelen op hun grond.

Door: Nicole van de Donk