Belangstellenden gezocht voor ‘Vang de watermonsters’

REGIO – Deze maand wordt het nationale wateronderzoek gehouden. Dat gebeurt onder de titel ‘Vang de watermonsters’. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN bank en 10 waterschappen waaronder Brabantse Delta. Zij roepen belangstellenden op om mee te doen.

Op de website vangdewatermonsters.nl kan worden aangemeld en hier staan ook instructies om als burgeronderzoeker verschillende onderdelen van het water te onderzoeken. In het onderzoek wordt de helderheid en diepte gemeten en bekeken welke waterplanten, insecten, vissen en waterdiertjes zich in de sloot bevinden. Na afloop van het onderzoek kunnen de resultaten van ieder worden teruggezien op de website. Ze worden ook voor verder onderzoek gebruikt.