Begrotingsraad 2019: lange zit maar weinig aanpassingen

STEENBERGEN – Het werd uiteindelijk nachtwerk voor de gemeenteraad tijdens de begrotingsvergadering vorige week, maar tot veel aanpassingen op de begroting kwam het niet. De verschillende partijen dienden wel een waslijst aan moties in, maar een aanzienlijk deel daarvan werd verworpen of ingetrokken. Dat betekent dat het college verder kan met de invulling van haar ambities zoals ze al eerder zijn vastgesteld in de perspectiefnota. De lichte lastenstijging voor de inwoners naar 3,5 procent blijft vooralsnog gehandhaafd.

Het waren de Volkspartij en PvdA die de lasten voor de burger aan de kaak stelden, maar zij kregen hier de rest van de fracties niet in mee. Wethouder Petra Lepolder deed namelijk een toezegging dat zij bereid is te kijken naar een onderzoek dat moet bepalen of de lasten voor de inwoners van de gemeente Steenbergen in verhouding zijn. Ook de afschaffing van de hondenbelasting die de Volkspartij en PvdA willen, kwam er niet door. Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die middels een motie wel zijn aangenomen en die daardoor onder de aandacht van het college zijn gebracht:

  • Gemeentelijke informatiepagina in de krant. De raad was unaniem voor het terugkeren van de gemeentelijke informatiepagina in de krant. Vooral de oudere doelgroep zou nu informatie missen die alleen digitaal wordt gepubliceerd. Volgens de raad moet er 15.000 euro beschikbaar worden gesteld voor een pagina in een huis-aan-huiskrant.
  • Pas op de plaats wat betreft budget viering 750 jaar Steenbergen. Volgens Gewoon Lokaal! zou er eerst een organisatiecomité gevormd moeten worden dat geld gaat inzamelen voor het feest in 2022, net zoals dat eerder in andere kernen is gebeurd. Daarna kan het college de begrote 100.000 euro geheel of gedeeltelijk bijdragen. De voltallige raad stemde hiermee in.
  • De initiatieven van burgers voor het vergroenen van de kernen financieel ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hanging baskets die betaald zouden kunnen worden uit het beschikbare Initiatievenfonds.
  • Druk uitoefenen op Den Haag om de Ondermijningswet snel in te voeren. Het CDA diende deze motie in om aandacht te vragen voor het probleem van ondermijning, waarbij de criminele onderwereld steeds verder verweven raakt met de ‘bovenwereld’. Burgemeester Ruud van den Belt omarmde de motie, al was het wat hem betreft niet nodig omdat het probleem al zijn volle aandacht heeft. “Ik ben ook nog steeds van mening dat als de basis op orde is in de vorm van voldoende wijkagenten op straat, er veel ellende voorkomen kan worden.”
  • Extra investering voor Starters Centra West-Brabant. De VVD denkt dat het verdubbelen van het budget voor dit programma, een positieve stimulans zal zijn voor de lokale en regionale economie.
  • Gemeenschapshuizen moeten beter benut worden. Volgens het CDA zouden de informatieavonden van de gemeente zoveel mogelijk in de gemeenschapshuizen moeten worden georganiseerd. Dat gebeurt nu soms op commerciële locaties terwijl juist het streven is de gemeenschapshuizen optimaal te benutten.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl