Begroting 2022 sluit positief maar niet zorgeloos

STEENBERGEN – Een bedrag van 1,2 miljoen in de plus prijkt onderaan de begroting die het college vanmiddag presenteerde. Voldoende om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan en uitvoering te kunnen geven aan beleid. Daar staat tegenover dat de toenemende financiële druk op het sociaal domein reden is tot zorg.

Volgens Krook mag de gemeente Steenbergen trots zijn op haar gezonde financiële positie. Een stellingname die hem na de presentatie van de vorige begroting een jaar lang van discussie opleverde met raadslid Jos Verbeek (VVD). Laatstgenoemde is van mening dat het college voorbij gaat aan het feit dat er ingeteerd wordt op de algemene reserves. “Diezelfde politieke discussie zullen we ook nu weer gaan voeren, maar dat vind ik eerlijk gezegd wel leuk,” aldus Krook.

Lage eigen bijdrage

Ondanks de positieve begroting, sluit de wethouder de ogen niet voor de toekomst. “We hebben nu een geweldige begroting, maar we zien ook risico’s,” aldus de portefeuillehouder Financiën. “Het grootste risico is de toenemende vergrijzing in combinatie met de zeer lage eigen bijdrage (max. 19 euro per maand – red.) die gebruikers van voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betalen.”

Sturen

De enige die dit op kan lossen is het Rijk dat via aangepaste wetgeving een realistischere eigen bijdrage moet regelen. Krook: “Als het aan mij ligt, gaan we terug naar een systeem dat gebaseerd is op inkomen en vermogen, want dit is voor geen enkele gemeente vol te houden.”

De gemeente heeft volgens Krook wel de mogelijkheid om te sturen op het drukken van te kosten door woningen te bouwen voor jongeren en bedrijven aan te trekken waar jongeren kunnen werken.

Of de begroting nog effect gaat hebben op de lokale belastingdruk is nog onbekend. In december doet het college hierover een voorstel aan de raad.