Begroting 2021 goedgekeurd ondanks felle kritiek oppositie

STEENBERGEN – Het was voor de gemeenteraad vorige week geen gemakkelijke bespreking van de begroting. Pas na middernacht kon er een klap met de hamer op worden gegeven, al stemden oppositiepartijen VVD en D66 tegen. Vooral voor de VVD is het niet te verteren hoe er volgens hen wordt geschoven met cijfers om tot een sluitende begroting te komen. Grootste partij Gewoon Lokaal! verzette zich tegen deze houding die volgens hen alleen negatief is en niet opbouwend.

Jos Verbeek heeft namens de VVD al eerder geprotesteerd tegen de begroting die door de partij ‘de financiële glijbaan van de gemeente Steenbergen’ wordt genoemd. “We maken ons diepe zorgen over de financiële positie van onze gemeente. Er worden allemaal mooie verhalen verteld over budgetten, maar onze algemene reserve gaat naar beneden net als het saldo op de bankrekening. Dus het is door de wethouder moeilijk vol te houden dat het goed gaat”, aldus Verbeek.

Wethouder Krook: “Geen sprake van achteruitgang”

Toch probeerde wethouder Koos Krook duidelijk te maken waarom de begroting volgens hem wel in evenwicht is. “Voorheen deden we veel uit de algemene reserves, maar dat houdt natuurlijk een keer op. Maar dit is gewoon wat we nodig hebben om beleid uit te voeren wat u als raad heeft gemaakt. We zijn een gezonde financiële gemeente en er is geen sprake van achteruitgang.”

CDA: “Jammer dat dit zo op Facebook wordt gezet”

Het leverde een contrast op in de raadszaal tussen de leden die vinden dat de VVD in haar recht staat om te blijven protesteren tegen de cijfers zoals ze gepresenteerd zijn en de partijen die het debat een verkeerde, negatieve kant op vinden gaan. Jeroen Weerdenburg (CDA) was zo iemand. “Deze toon past niet bij de gemeenteraad van Steenbergen. Jammer ook dat u dat op deze wijze op Facebook communiceert.” Volgens Verbeek doet hij dat juist om de inwoners op de hoogte te stellen. Maar volgens wethouder Krook is een begroting zo’n ingewikkeld document dat het door de gemiddelde inwoner niet te begrijpen is. Wat de VVD vervolgens weer arrogant noemde.

Gewoon Lokaal!: “Manieren vinden waarmee gemeente geld verdient”

Gewoon Lokaal! had als belangrijkste tegenwerping dat het graag voorstellen wil zien in plaats van alleen kritiek. “Het is alleen het platslaan van de cijfers. We mogen niet stil blijven staan maar moeten blijven investeren om ergens te komen. Alleen dan kunnen we de leefbaarheid en het welzijn voor onze burgers op peil houden”, zei fractievoorzitter Maurice Remery. De partij kwam dan ook met een voorstel om een zogenaamde quickscan te laten uitvoeren om te bekijken welke mogelijkheden de gemeente heeft om meer geld in het laatje te brengen. Die motie werd aangenomen, waar er verder meerdere sneuvelden of werden ingetrokken.

Cadeaubonnen voor de BOA’s

PvdA kwam traditiegetrouw op voor de mensen in de samenleving die het moeilijker hebben. “Juist in deze onzekere tijden moeten we, koste wat het kost, een zorgzame gemeente blijven”, zei Nadir Baali. Zijn voorstel om te onderzoeken of een grotere groep mensen met een laag inkomen in aanmerking kan komen voor armoederegelingen, haalde het niet. Wel kreeg hij de toezegging dat de BOA’s in de gemeente een extraatje krijgen in de vorm van een cadeaubon voor de plaatselijke horeca, vanwege hun inzet tijdens deze coronacrisis. De Volkspartij vroeg ook naar de BOA’s, maar dan om een versterking van de capaciteit, omdat de politie vanwege onderbezetting volgens de partij teveel laat liggen en dat ten koste gaat van het veiligheidsgevoel bij inwoners.

D66 vroeg aandacht voor de penibele financiële situatie waarin de sportverenigingen en dan met name de voetbalclubs zich momenteel bevinden. Ad Theuns opperde namens de partij om tot 1 juni 2021 geen huur te heffen. Wethouder Esther Prent kon de raad echter geruststellen dat er achter de schermen al volop aan een dergelijk voorstel wordt gewerkt.

Foto: Wethouder Koos Krook stelt dat er geen sprake is van achteruitgang
[ door Nicole van de Donk ]