Begroting 2019: Lichte lastenstijging voor Steenbergenaar

STEENBERGEN – Een sluitende begroting, met een groeiende plus in de komende jaren. Het college van de gemeente Steenbergen noemt de stand van het huishoudboekje “een voorzichtige inschatting” om de ambities voor de komende jaren te kunnen realiseren. De burger gaat de stijging van de lasten met 3,5 procent voelen in de portemonnee, maar volgens wethouder Petra Lepolder komt dat door de stijgende kosten bij de afvalstoffenheffing en is dat in omringende gemeenten niet anders.

“De basisregels die we vanuit de raad hebben meegekregen is dat de onroerendzaakbelasting (OZB) maximaal 2,5 procent mag meestijgen met de inflatie. Voor de overige belastingen zoals rioolrecht en afvalstoffenheffing is afgesproken dat die kostendekkend moet zijn dus we hebben op dit moment geen andere keuze dan die 1 procent door te berekenen naar de inwoners”, legt Lepolder uit. Een meerpersoonshuishouden met een koophuis ter waarde van 213.500 euro gaat volgend jaar 791 euro betalen. In 2018 was dat nog 763 euro. 

Energieneutraal

Wel wil het college benadrukken dat de stijging niets te maken heeft met de invoer van het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen. Het zit hem in de stijging van de vervoers- en verwerkingskosten van het afval waar de gemeente geen invloed op heeft. “De eerste resultaten van het omgekeerd inzamelen zijn juist positief en er komen steeds minder klachten binnen”, aldus wethouder Wilma Baartmans. De verplichte energietransitie is volgens de wethouder iets “waar we de komende vier jaar ons handen aan vol hebben.” Vandaar ook volop aandacht voor bijvoorbeeld het energieneutraal maken van de glastuinbouw en mogelijkheden scheppen voor de aanleg van zonneparken. 

Forse aanpak zorg

Het college zet stevig in met een pakket van maatregelen om de financiële risico’s op het gebied van de zorg zoveel mogelijk te beperken. Bittere noodzaak na het debacle van afgelopen jaar toen Steenbergen geconfronteerd werd met een enorm tekort op Jeugdzorg. Het college wil nu eenmalig 500.000 euro investeren om de zorgtaken efficiënter te kunnen uitvoeren. “Dat geld hebben we nodig voor de menskracht bij Vraagwijzer. De bedoeling is om de capaciteit meer naar de voorkant te halen. Vraagwijzer moet, meer dan het nu is, een centraal punt worden waar alle zorgpijlers samenkomen”, aldus verantwoordelijk wethouder Koos Krook. 

Samenwerken met inwoners

De titel van het raadsprogramma is volgens het college niet voor niks ‘Gewoon Samen Doen!’ genoemd. De gemeente streeft naar sterke kernen met inwoners die initiatief tonen. Goede ideeën kunnen worden beloond met een subsidie uit het initiatievenfonds, waar in de begroting geld voor is gereserveerd. “We zijn natuurlijk geen pinautomaat, maar geld zou niet de reden moeten zijn dat goede plannen geen doorgang kunnen vinden. We willen graag samenwerken met de inwoners, want daar ontstaan de mooiste dingen uit. Kijk bijvoorbeeld naar de natuurspeeltuin in Zuid”, vertelt wethouder Esther Prent. 

Wat betreft de economie zegt wethouder Lepolder dat het van belang is dat er een goede basiseconomie is waar ruimte is voor groei. “Wij willen zorgen voor een vruchtbare omgeving waar de ondernemer zijn ding kan doen. Dat houdt bijvoorbeeld in om starters te stimuleren door te groeien tot een groter bedrijf waar weer werkgelegenheid mee wordt gecreëerd.”

De begroting voor 2019 en komende jaren is aangeboden aan de gemeenteraad. Op 8 november zal die er een oordeel over vellen. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Foto: de wethouders van de gemeente Steenbergen: Wilma Baartmans, Petra Lepolder, Koos Krook en Esther Prent.