Beeldvormende raadsvergadering over nieuw veiligheidsbeleid

STEENBERGEN – De gemeenteraad van Steenbergen houdt op maandag 20 april een zogenoemde beeldvormende vergadering, waarbij zij zoveel mogelijk burgers, ondernemers, organisaties en partners hoopt te mogen begroeten, die input kunnen en willen geven voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020 van de gemeente Steenbergen.

De basis voor het nieuwe beleid is de nota ‘Veilig Verder, integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Steenbergen in de jaren 2012 tot 2016’. Bij het herijken hiervan wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontwikkelde methode ‘kernbeleid veiligheid’, die uit vijf aandachtsvelden bestaat, te weten: ‘veilige woon- en leefomgeving’, ‘bedrijvigheid en veiligheid’, ‘jeugd en veiligheid’, ‘fysieke veiligheid’ en ‘integriteit en veiligheid’. Op al deze terrein wil de gemeente(raad) nagaan wat er nodig is om onveiligheid weg te nemen of de al bestaande veiligheid nog verder te verbeteren.

De beeldvormende bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden via c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl of (0167) 543482. Wie niet in de gelegenheid is om de vergadering bij te wonen, maar toch zijn of haar mening over de veiligheid in de gemeente Steenbergen kenbaar wil maken, kan dit uiterlijk tot 20 april doen door een brief te sturen naar Postbus 6, 4650 AA Steenbergen of een e-mail naar j.vandenhof@gemeente-steenbergen.nl