Beeldvormende raadsvergadering over kunstgras

STEENBERGEN – Er komt een extra, beeldvormende raadsvergadering over het al dan niet aanleggen van kunstgrasvelden op de sportparken in Steenbergen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer.

Dat heeft het presidium, het overlegorgaan van de burgemeester en alle fractievoorzitters, gisteravond besloten. In de vergadering – die plaatsvindt op dinsdag 21 mei – gaan het college, de raad, de besturen van vv Steenbergen, SC Kruisland en NVS, en de betrokken ambtenaren van de gemeente met elkaar om de tafel zitten om helderheid te krijgen over de ‘slepende’ kwestie.

Van tevoren zal aan de voetbalclubs worden gevraagd om nog eens kort en bondig op papier te zetten wat nu precies hun grootste probleem is, waarvoor kunstgras een oplossing zou bieden.

Het college zorgt op zijn beurt voor een kostenoverzicht van alle buitensportaccommodaties in de gemeente, inclusief de zwembaden. Ondertussen wordt in overleg met de betrokken voetbalverenigingen ook – waarschijnlijk via de KNVB – gezocht naar een externe deskundige die zich in aanloop naar de beeldvormende raadsvergadering in de materie kan verdiepen en tijdens de bijeenkomst zijn expertise kan laten gelden.