Beeldvormende raad over recreatieve kansenkaart

STEENBERGEN – De raad belegt maandag 25 januari een beeldvormende vergadering om met belanghebbenden en betrokkenen van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van een recreatieve kansenkaart voor Steenbergen, die inzichtelijk moet maken waar en op welke gebieden mogelijkheden liggen om onze gemeente nader op de toeristische kaart te zetten.

De kansenkaart kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden, maar ook als basis dienen voor een recreatief uitvoeringsprogramma. Tijdens de beeldvormende vergadering, waarbij ook experts aanwezig zijn, komen vijf thema’s aan bod: natuur, water, cultuurhistorie, evenementen, alsmede dag- en verblijfsrecreatie. Wie de bijeenkomst wil bijwonen wordt verzocht zich voor 20 januari aan te melden via s.vanloon-bosters@gemeente-steenbergen.nl, (0167) 543435.