Basisschool De Nieuwe Veste bereidt fusie voor

STEENBERGEN – Brede School De Nieuwe Veste, nu nog een zelfstandige organisatie, wil gaan fuseren met Stichting ABBO uit Bergen op Zoom. Bij deze ‘koepel’ zijn op dit moment vijf basisscholen in die gemeente aangesloten.

Al deze scholen bieden algemeen bijzonder onderwijs aan en dat geldt ook voor De Nieuwe Veste, gevestigd aan de Stadshillen.

De intentie tot fuseren komt voort uit de wens om als algemeen bijzonder onderwijs adequaat in te kunnen spelen op belangrijke ontwikkelingen zoals de invoering van passend onderwijs en de positionering van algemeen bijzonder onderwijs in de regio.

Gisteren ondertekenden beide partijen een intentieovereenkomst ten bate van de toekomstige samenwerking. Komend najaar valt het definitieve besluit of de fusie doorgaat. In de tussentijd gaan bestuursleden, directies, leden van de medezeggenschapsraden van De Nieuwe Veste en ABBO aan de slag om onderwijskundige, personele en financiële zaken op elkaar af te stemmen.