Baggerwerkzaamheden Mark-Vliet afgerond

STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant hebben de afgelopen maanden in samenwerking met een aannemer het Mark-Vliet systeem gebaggerd. Het aangepakte traject bestaat uit vier deeltrajecten: de Heense Haven, de Steenbergse Haven, de Dinteloordse Haven en een deel van de Roosendaalse Vliet. Deze baggerwerkzaamheden zijn nu gereed.

Bij baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag – de bagger – bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger zorgt ervoor dat watergangen ondieper worden en dat is niet handig voor scheepvaart en water af- en aanvoer. Door te baggeren worden hier problemen voorkomen en tevens verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

Acht kilometer

In totaal is door het waterschap en de gemeente acht kilometer aan vaarwegen gebaggerd, inclusief de havens in Steenbergen, Dinteloord en de Heen. Hierbij is 65.000 m3 slib verwijderd. Dat staat gelijk aan 26 olympische zwembaden. Door de werkzaamheden kunnen vaarweggebruikers nu weer probleemloos de havens bereiken en vaarwegen gebruiken.

Samenwerking

Het project is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen het waterschap, de gemeente, de provincie en de aannemer. Ook de omgeving is erbij betrokken. Het waterschap en de gemeente zijn met omwonenden, booteigenaren, havengebruikers en jachthavenbeheerders in gesprek gegaan, om het werk voor hen zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie

Wie meer info over het baggerwerk wenst kan deze vinden op de website van waterschap Brabantse Delta: www.brabantsedelta.nl.