Baggerwerkzaamheden Boomvaart gestart: mogelijk enige overlast

STEENBERGEN – WELBERG – In opdracht van waterschap Brabantse Delta en gemeente Steenbergen is het bedrijf Van der Lee vanochtend met twee kranen gestart met de baggerwerkzaamheden in de Boomvaart. Vervolgens zullen ook de beschoeiingen waar nodig worden vervangen. Voordat dit gebeurd zal eerste een onderzoek worden gedaan naar explosieven. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind juni afgerond.

Het baggeren wordt gedaan om de waterdoorstroming en de waterkwaliteit te verbeteren. Bij het baggeren wordt een sliblaag van de bodem verwijderd. Deze bestaat uit kleidelen, plantenresten en vermoedelijk ook een hoop zwerfvuil. Het baggeren gebeurt door middel van een schuifboot die het slib opduwt naar de plek waar een kraan het slib op een vrachtwagen zal laden. Vervolgens gaat het slib naar een verwerkingslocatie.

Onderzoek naar explosieven

Het baggeren gebeurt tussen 07:00 en 18:00 uur. Naar verwachting zal er in de omgeving enige overlast zijn, naast licht en geluidshinder mogelijk ook stankoverlast. Steeds zal een gedeelte van de weg worden afgezet om de vrachtwagens te kunnen laden.

Zodra de baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd start een gespecialiseerd bureau met het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Mochten er explosieven worden aangetroffen, dan zullen ze in overleg met gemeente Steenbergen en de Explosieven Opruimingsdienst worden verwijderd. In dat geval zullen omwonenden tijdig worden geïnformeerd. Volgens de opdrachtgevers is er geen sprake van gevaar voor de directe omgeving.

door Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl