B & W wil soepel zijn bij vaststelling subsidie aan lokale verenigingen

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders laat de gemeenteraad weten dat het coulant zal zijn richting de lokale verenigingen als het gaat om de vaststelling van de subsidie en om de beoordeling van prestatieafspraken. Dit omdat het college vreest dat sommige van hen zullen besluiten tot opheffing vanwege de druk van een slechte financiële situatie. De verenigingen hoeven zich voorlopig niet druk te maken over hun subsidie.

In de gemeente Steenbergen zijn meer dan 170 verenigingen actief. Het overgrote deel hiervan – ongeveer 120 – ontvangt subsidie. De verenigingen zijn met hun vrijwilligers belangrijk voor de onderlinge verbondenheid van de inwoners en moeten kunnen voortbestaan, zo is de mening van het college.

Belronde toont problemen aan

Tijdens een belronde – inmiddels is met de helft van het aantal verenigingen gesproken – is gebleken dat het voor de betrokken verenigingen niet mogelijk is om hun leden samen te laten komen en er activiteiten voor te organiseren. “Naast maatschappelijke schade geeft dit financiële problemen”, aldus b en w. De verenigingen missen inkomsten uit horeca, verhuur en andere activiteiten, terwijl de vaste lasten wel doorlopen. De subsidie die de verenigingen ontvangen zijn een belangrijke inkomstenbron en die mag niet wegvallen. “Veel verenigingen maken zich zorgen en vrezen dat de gemeente hen afrekent op de afgesproken prestaties die praktisch geen van hen nog kan halen. Andere min of meer vaste inkomstenbronnen zoals contributies en sponsorbijdragen staan eveneens onder druk”.

Opluchting

De wetenschap dat er nu niet wordt afgerekend op prestaties zal voor de verenigingen een opluchting zijn. Wel zal de gemeente blijven monitoren. Daarnaast worden de gevolgen van de coronacrisis op middellange en lange termijn in kaart gebracht. Het college geeft aan dat het op een later moment wellicht met een voorstel komt om mogelijke opheffing van verenigingen te voorkomen.

Extra inzet cultuurintermediair

In het Welzijnsplan 2020 en het cultuurbeleid is een totaal bedrag aan subsidie opgenomen van 680.000 euro. Negen grotere instellingen – zoals bibliotheek en gemeenschapshuizen ontvangen ruim 550.000,- euro subsidie. De 110 overige kleinere verenigingen en stichtingen ontvangen de overige 180.000,- euro. Ook ontvangen de basisscholen een bijdrage voor culturele activiteiten. Daarnaast gaat de cultuurintermediair zich extra inzetten. Uit het steunfonds wordt hiervoor een bedrag van 4000 euro gehaald.
Er wordt een brief over dit alles gestuurd naar alle gesubsidieerde verenigingen.