B en W: ‘Handen vol aan huisvesting wettelijk verplichte aantal statushouders’

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders stellen de raad voor dat de gemeente Steenbergen zich gaat ‘beperken’ tot de opvang van het aantal statushouders dat zij wettelijk verplicht onderdak moet huisvesten. Het gaat hierbij dus uitsluitend om asielzoekers met een verblijfsvergunning, waarvan er naar verwachting dit jaar in de gemeente Steenbergen 77 bij zullen komen.

Definitieve aantallen zijn nog niet bekend, maar B en W gaan ervan uit dat het aantal statushouders dat de gemeente Steenbergen de komende jaren moet gaan onderbrengen kan verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Dat vraagt al zo’n grote inspanning van de gemeentelijke organisaties en haar zogeheten ketenpartners, zoals woningcorporaties, dat het college er geen heil in ziet om bovenop de wettelijke verplichting nog meer statushouders te huisvesten.

Daartoe besloot de raad eind november tot slot van de discussie over het al dan niet opvangen van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen, maar de manier waarop de politiek dit wilde doen, is inmiddels achterhaald. Het Rijk heeft de regelingen op dit gebied ondertussen aangepast.

Inmiddels is de wettelijke verplichting t.a.v. de huisvesting van statushouders dermate opgevoerd, dat B en W het dus daarbij willen laten. Zij hebben met Vluchtelingenwerk Steenbergen al een vernieuwd uitvoeringscontract afgesloten, met betrekking tot de begeleiding van de statushouders die in onze gemeente komen wonen.