Asieldebat: raad is er nog niet uit

STEENBERGEN – De raad neemt op woensdag 25 november een besluit over het al dan niet opvangen van vluchtelingen in de gemeente Steenbergen. De uitkomst van een  eventueel referendum, waartoe tegenstanders een verzoek hebben ingediend, wordt vooralsnog niet afgewacht. Hoe de politieke beslissing gaat uitpakken, valt na de oordeelsvormende vergadering van vanavond moeilijk met zekerheid te zeggen.

Alleen de fracties van Gewoon Lokaal! en PvdA spraken zich duidelijk uit vóór de opvang van twee- tot driehonderd vluchtelingen op minstens twee verschillende locaties, voor de duur van twee (tot vijf) jaar, zoals het college heeft voorgesteld.

‘Belang eigen bevolking voorrang geven’

D66 zou graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar gaf te kennen dat het belang van de Steenbergse bevolking voorrang verdient, en die heeft zich volgens deze partij in meerderheid uitgesproken tegen de komst van een AZC.

Ook de Volkspartij trok deze conclusie en zou hooguit kunnen leven met het onderbrengen van honderd asielzoekers, uitsluitend gezinnen, evenredig verdeeld over alle kernen. Dit laatste ter bevordering van een spoedige integratie.

Extra huisvesting van statushouders

Bij de VVD lopen de mening uiteen. Raadslid Bart Suijkerbuijk gaf te kennen mordicus tegen de opvang op lokaal niveau te zijn, hij vindt dat het probleem thuishoort bij hogere overheden en niet op gemeenten mag worden afgewenteld. Fractievoorzitter Kees Gommeren zou liever zien dat Steenbergen inzet op de huisvesting van meer statushouders, dan op de opvang in asielzoekerscentra.

‘Omwonenden van mogelijke locaties nauw bij betrekken’

Het CDA worstelt ook met het vraagstuk, voelt de morele plicht om mensen in nood te helen, maar wil daaraan wel de nodige randvoorwaarden koppelen, om de veiligheid en de sociale rust te waarborgen. Ook vinden de christendemocraten dat alle gemeenten hun steentje moeten bijdragen en dat omwonenden van locaties waar Steenbergen mogelijk vluchtelingen gaat opvangen hierbij nauw betrokken moeten worden.

‘Niet logisch om actief een asielzoekerscentrum aan te bieden’

Steenbergen Anders is er nog niet uit, maar vindt het voorgestelde aantal van twee- tot driehonderd wel aan de hoge kant, aangezien er de voorbije jaren ook al 150 statushouders in Steenbergen gehuisvest zijn. Voor deze fractie is het bovendien niet logisch om een actief ‘aanbod’ te doen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, maar ligt het meer voor de hand om een eventueel verzoek af te wachten.

Ruit ingegooid

De oordeelsvormende vergadering verliep, in tegenstelling tot de inspraakavond van 21 oktober, in alle rust. Wel sijpelde op een gegeven moment het nieuws door dat vanavond een ruit was ingegooid bij een van oorsprong buitenlands gezin dat al twee jaar in de Kruitweg woont. PvdA’er Willem van den Berge, Theo van Es van Steenbergen Anders en ook burgemeester Vos spraken hier specifiek hun afschuw over uit.