Aquaduct bijna klaar om boten door te laten

STEENBERGEN – Het aquaduct dat de A4 onder het havenkanaal van Steenbergen door gaat voeren is bijna zover klaar dat er boten ‘overheen’ kunnen varen.

De pleziervaart maakt sinds begin vorig jaar gebruik van een zogenoemde by-pass, maar kan over enkele weken weer gewoon rechtdoor zijn weg vervolgen. Half augustus wordt de waterbak van het aquaduct volgepompt.

Deze doorgang is tien meter breed en 3.25 meter diep. Aan beide zijden hiervan is een strook van vijf meter gerealiseerd, om de ecologische verbindingszone voor flora en fauna in stand te houden.

Voor Rijkswaterstaat en de Combinatie A4 Steenbergen, oftewel de aannemer van het hele project, is de aanleg van het aquaduct zeker geen alledaagse onderneming. De bouw van het eerste aquaduct in Noord-Brabant trekt dan ook veel aandacht van andere overheidsinstanties en bedrijven uit de weg- en waterbouw. Het ‘gewone’ publiek maakt – om de werkzaamheden van dichtbij te kunnen bekijken – veelvuldig en dankbaar gebruik van de uitkijktoren op de Westhavendijk.

Bij de totstandkoming van het aquaduct, dat in de eerste helft van 2014 wordt opgeleverd, is ook waterschap Brabantse Delta nauw betrokken. Het waterschap geldt in deze als het bevoegd gezag, dat onder meer de vergunningen verleent.

Het aquaduct brengt de nodige veranderingen met zich mee waar het de waterhuishouding betreft in het gebied, dat uiteraard gevrijwaard dient te blijven van overstromingen. De benodigde maatregelen hiertoe zijn en worden in goed overleg tussen Brabantse Delta, Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie genomen.

Een uitgebreid verhaal over de realisatie van het aquaduct kunt u morgen lezen in de Steenbergse Courant.