Antwoord op verzoek PvdA voor gratis mondkapjes minima: “Past in het geheel wat we aan het doen zijn”

Het verstrekken van gratis mondkapjes en handgel aan inwoners met minima-inkomens kwam ter sprake tijdens de oordeelvormende vergadering. Nadir Baali stelde namens de PvdA mondeling zijn vraag of de middelen kunnen worden verstrekt en worden betaald uit het coronanoodfonds van 1 miljoen. Wethouder Koos Krook had inmiddels uitgezocht wat het ongeveer gaat kosten als je ervan uitgaat dat je alle gezinnen die gebruik maken van de voedsel- en kledingbank, van deze producten wil voorzien. “Dat zou op 15.000 euro per maand komen. Dat is niet goedkoop, maar het is wel belangrijk en het past in het geheel wat we aan het doen zijn. Overigens denk ik dat het bedrag wel lager uit kan vallen, maar in deze richting moet je wel denken.”

Raadslid Danker Kouwen (Volkspartij) vond dat het wel makkelijk werd toegezegd. “De groep die er net boven zit, grijpt elke keer naast dit soort vergoedingen. Die werken hard maar houden netto misschien wel minder over.” Krook erkende dit, maar zei dat er nu eenmaal ergens een grens moet worden getrokken.