Ankie Stoer! bereikt haar doel

STEENBERGEN – Een uitzichtkamer in het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Dat was de punt aan de horizon die Ankie Stoer! zich ten doel had gesteld. Een doel dat ruimschoots behaald is, zo bleek gisteravond tijdens de bedankavond die georganiseerd werd voor iedereen die een steentje bij had gedragen aan het behalen van een prachtig resultaat. Een cheque met daarop een bedrag van maar liefst 35.000 euro werd overhandigd aan Wout Alers, zorgcoördinator van het nieuw te bouwen centrum.

In de kantine van Sc Welberg, thuishonk van Ankie Stoer!, kregen de aanwezigen uitgebreid uitleg over de activiteiten die de stichting het afgelopen jaar ondernomen heeft. Ook kregen zij bij monde van Alers inzicht in de redenen waarom het centrum er moet komen en wat de toegevoegde waarde er van is. Ademloos luisterden de aanwezigen naar zijn verhaal, dat werd aangevuld door Shirley van Overveld, oprichtster van de stichting Ankie en werkzaam als vrijwillig ondersteuner van ouders van kinderen met kanker die behandeld worden in het centrum.

Bedankt

Met haar eigen stichting zamelt zij al jarenlang zeer actief geld in voor kinderen met kanker. Zij nam dit jaar de gelegenheid te baat om haar opbrengst toe te voegen aan de cheque voor het Prinses Máxima Centrum. “Mijn sponsoren bedank ik altijd op mijn eigen persoonlijke manier”, voegde zij eraan toe. Het was aan haar om het officiële eindbedrag dat de stichtingen bijeen brachten bekend te maken. Een geëmotioneerde Shirley bedankte de (even geëmotioneerde) leden van Ankie Stoer! vanuit de grond van haar hart voor al het werk dat zij verricht hebben.

Veilige zeepbel

Een jaar lang organiseerden de leden van Ankie Stoer! tal van activiteiten. De grootste van deze activiteiten was het afgelopen jaar ‘Steenbergen in Beweging’ op 9 en 10 mei. Ankie Stoer! inspireerde vele organisaties om in dat weekend een activiteit op touw te zetten met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen. Geld dat zij inzetten om een uitzichtkamer in het nieuwe Prinses Máxima Centrum te realiseren. Deze kamer is als het ware een glazen uitstulping in een van de buitenmuren van het gebouw waardoor de kinderen de buitenwereld als het ware vanuit een veilige zeepbel kunnen beleven. De realisatie van deze ruimte zou een bedrag van 30.000 euro moeten kosten en daar hebben Ankie Stoer! en de stichting Ankie samen nog eens een extra vijf mille aan toe kunnen voegen.

Begin van deze maand werd bekend dat de bouw van het centrum begin 2016 officieel van start kan. Als alles volgens plan verloopt zal het gebouw eind 2017 geopend kunnen worden. Voor Ankie Stoer! is de overhandiging van de cheque de afsluiting van een succesvol jaar. “We zijn hard bezig, het loopt als een trein en we gaan gewoon door”, vatte Ankie Stoer!-lid Paola de Kock de kern van de zaak krachtig samen.

Foto’s: Dasja Abresch©Steenbergse Courant