Alzheimercafé zoekt vrijwilligers

STEENBERGEN – De afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland is op zoek naar een coördinator, een penningmeester en een algemeen vrijwilliger voor de Alzheimercafés die vijf keer per jaar bij Onze Stede in Steenbergen worden gehouden.

De organisatie hiervan berust bij het samenwerkingsverband Regionaal Platform Dementieondersteuning, waarin Alzheimer West-Brabant, de GGZ Westelijk Noord-Brabant, stichting tanteLouise-Vivensis en thuiszorgorganisatie TWB zijn vertegenwoordigd. De gemeente Steenbergen bekostigt de inzet van de beroepskrachten. Daarnaast is de medewerking van vrijwilligers hard nodig.

Van de coördinator wordt verwacht dat hij of zij steeds voor voldoende vrijwilligers zorgt bij de cafébijeenkomsten en affiniteit heeft met dementie of zorgaspecten in het algemeen.

De penningmeester beheert het budget voor de organisatiekosten van het Alzheimer Café en de algemeen vrijwilliger verleent hand- en spandiensten tijdens de bijeenkomsten.

De coördinator en de penningmeester maken tevens deel uit van de werkgroep die het Alzheimer Café organiseert en waarin ook de beroepskrachten van de genoemde instanties zitting hebben.

Reis- en onkosten van de vrijwilligers worden vergoed. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken, of zich voor nadere inlichtingen richten tot de belangenbehartiger van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland: Jeanne Brooijmans-Tak, jeannebrooijmans2@hetnet.nl, (0167) 502445, 06-22721394