Alsnog vergunning aangevraagd voor verkoop sterke drank bij Jumbo

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders gaan vooralsnog niet handhavend optreden tegen de verkoop van sterk alcoholhoudende dranken bij de Jumbo op het Floraplein in Steenbergen, omdat de supermarkt hiervoor inmiddels bij de gemeente een Drank- en Horecawetvergunning heeft aangevraagd, waardoor er zicht is op legalisering.

Dit blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van de Volkspartij over de verkoop van de sterk alcoholhoudende dranken bij de winkel, waarvan de grootste oppositiefractie zich afvroeg of dit wel was toegestaan. B en W geven hierop nu te kennen dat zij hiervan niet op de hoogte waren totdat de Slijtersunie een verzoek tot handhaving indiende.

De verkoop van sterk alcoholische dranken in een supermarkt is volgens het college wel toegestaan, mits de onderneming in kwestie over een Drank- en Horecawetvergunning beschikt. Die bleek de Jumbo, bij een controle van de BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) op 23 januari, niet te hebben, waarop de supermarkt op 27 januari alsnog een vergunningaanvraag heeft gedaan.

Om voor Drank- en Horecawetvergunning in aanmerking te komen zal worden onderzocht of de Jumbo aan de hierbij horende eisen voldoet, die o.a. te maken hebben met de inrichting, verklaringen van sociale hygiëne en vakbekwaamheid, en de aanwezigheid van een leidinggevende in het slijterij-gedeelte.

Mocht de vergunning niet kunnen worden verstrekt, en de winkel blijft toch sterke drank verkopen, dan zullen B en W daar alsnog tegen optreden.